avatar
Deniz S. Yorulmaz Arş. Gör. Artvin Çoruh Üniversitesi
Yayın 11 Hakemlik 1 CrossRef Atıf 14 TR Dizin Atıf 7
11 Yayın
1 Hakemlik
14 CrossRef Atıf
7 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Biyoistatistik Halk Sağlığı Sağlığın Geliştirilmesi Dahili Hastalıklar Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği

Kurum

Artvin Çoruh Üniversitesi

Popüler Yayınları

0

2

6547

0

1

2237

Determination of Digital Addiction and Digital Detox Awareness in Nursing Students
DOI: 10.31067/acusaglik.1257210
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 454

0

1

454

Yayınlar

0

246

1

454

0

438

0

1170

0

711

Afetlerin Mental Sağlığa Etkileri
Yayın Bilgisi: 2021 , Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
DOI: 10.21324/dacd.786048
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 8363

0

8363

1

2237

2

6547

Yayınlar

Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorba ve Siber Mağdur Olma Durumunun Belirlenmesi
DOI: 10.54061/jphn.978254
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 711

3

0

711

Afetlerin Mental Sağlığa Etkileri
Yayın Bilgisi: 2021 , Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
DOI: 10.21324/dacd.786048
ATIF 5 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 8363

5

0

8363

6

0

865

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.