Konular

• Sağlık Bilimleri
• İç Hastalıkları
• Tıp


Dergiler

Dergi Yöneticisi
Abonelik Yöneticisi
Editör
Alan Editörü
Hakem
Yazar
Alan Editörü
Hakem
Yazar
Dergi Yöneticisi
Abonelik Yöneticisi
Editör
Alan Editörü
Mizanpajcı
Hakem
Yazım ve Dil Editörü
Yazar
Dergi Yöneticisi
Editör
Yazar

Makaleler


A. DOĞRU, R. YILMAZ
Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Trakeostomi Deneyimlerimiz, Pediatric Practice and Research, (2019)
R. YILMAZ, Y. ASAN
Demir Eksikliği Anemisi Bulunan Çocuklarda Demir Yerine Koyma Tedavisinin İştah Üzerine Etkisi, Journal of Contemporary Medicine, (2019)
Z. Sezgin
Tükrük bezi hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri arasında sialendoskopi de düşünülmelidir., Çağdaş Tıp Dergisi, (2017)
R. YILMAZ
Yayın Hakkı Devir Formu= Copyright Transfer Form, Çağdaş Tıp Dergisi, (2016)
S. ÖZER, T. KASAP, R. YILMAZ, E. SÖNMEZGÖZ, Ş. ÜNÜVAR
Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi, Çağdaş Tıp Dergisi, (2015)
S. ÖZER, E. SÖNMEZGÖZ, R. YİLMAZ, A. HENDEKÇİ, F. AKTAŞ, İ. BÜTÜN, O. DEMİR
Hashimoto Tiroiditli Olgularımızın Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2015)
V. DOĞAN, S. TAŞKIN, E. KARAASLAN, R. YİLMAZ, N. ÇAKAN
Akondroplazik Bir Çocukta Uykuda Solunum Bozukluğuna Bağlı Gelişen Ciddi Pulmoner Hipertansiyon, Çağdaş Tıp Dergisi, (2014)
R. YILMAZ, A. GÜL, N. ÇAKAN, A. AYDIN
36 GÜNLÜK SÜTÇOCUĞUNDA HİPERVİTAMİNOZ D: OLGU SUNUMU, Pediatric Practice and Research, (2014)
R. YILMAZ, Ş. ÜNÜVAR, E. KARAASLAN, D. İNCE, S. DEMİR, H. DEMİR
Premature Retinopatisi Taraması Yapılan Elli Dokuz Bebeğin Retrospektif Değerlendirilmesi, Çağdaş Tıp Dergisi, (2013)
N. KAZANCI, S. OZER, R. YILMAZ, E. KARAASLAN
Çocukluk Çağında Splenomegali, Pediatric Practice and Research, (2013)
E. KARAASLAN, R. YILMAZ, S. ÖZER, N. KAZANCI, H. ESMERAY
Karaaslan et al, Pediatric Practice and Research, (2013)
S. ÖZER, N. KAZANCI, E. KARAASLAN, R. YILMAZ
Fontanel Değerlendirmesi, Pediatric Practice and Research, (2013)
R. YILMAZ
HAFİF VE ORTA DERECEDE YÜKSEK KARACİĞER TRANSAMİNAZI SAPTANMIŞ PEDİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM, Çağdaş Tıp Dergisi, (2012)
R. YİLMAZ, E. KARAASLAN, M. OZCETİN, B. ARSLAN, M. KİLİNC, N. KAZANCİ
Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları, Çağdaş Tıp Dergisi, (2012)