avatar
Resul Yılmaz Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Yayın 15 Hakemlik 8
15 Yayın
8 Hakemlik

Uzmanlık Alanları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakımı İç Hastalıkları Sağlık Bilimleri editör

Kurum

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Yayınlar

0

515

0

288

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Trakeostomi Deneyimlerimiz
Yazarlar: Ayşenur Doğru, Resul Yılmaz
Yayın Bilgisi: 2019 , Pediatric Practice and Research
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 590

0

590

Demir Eksikliği Anemisi Bulunan Çocuklarda Demir Yerine Koyma Tedavisinin İştah Üzerine Etkisi
Yazarlar: Resul Yılmaz , Yasemin Asan
Yayın Bilgisi: 2019 , Journal of Contemporary Medicine
DOI: 10.16899/jcm.559567
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1476

0

1476

Yayın Hakkı Devir Formu= Copyright Transfer Form
Yayın Bilgisi: 2016 , Çağdaş Tıp Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 453

0

453

Çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası: 53 olgunun retrospektif değerlendirilmesi
Yazarlar: Samet Özer , Tuba Kasap , Resul Yılmaz , Ergün Sönmezgöz, Şeyma Ünüvar
Yayın Bilgisi: 2015 , Çağdaş Tıp Dergisi
DOI: 10.16899/ctd.59290
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4423

0

4423

Hashimoto Tiroiditli Olgularımızın Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
Yazarlar: Samet Özer, Ergün Sönmezgöz, Resul Yilmaz , Ayşe Hendekçi, Fatma Aktaş, İlknur Bütün, Osman Demir
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3295

0

3295

Akondroplazik Bir Çocukta Uykuda Solunum Bozukluğuna Bağlı Gelişen Ciddi Pulmoner Hipertansiyon
Yazarlar: Vehbi Doğan, Sema Taşkın, Erhan Karaaslan , Resul Yilmaz , Nurşen Çakan
Yayın Bilgisi: 2014 , Çağdaş Tıp Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 828

0

828

36 GÜNLÜK SÜTÇOCUĞUNDA HİPERVİTAMİNOZ D: OLGU SUNUMU
Yayın Bilgisi: 2014 , Pediatric Practice and Research
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1442

0

1442

Premature Retinopatisi Taraması Yapılan Elli Dokuz Bebeğin Retrospektif Değerlendirilmesi
Yazarlar: Resul Yılmaz , Şeyma Ünüvar, Erhan Karaaslan, Deniz Anuk İnce, Selim Demir, Helin Deniz Demir
Yayın Bilgisi: 2013 , Çağdaş Tıp Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1046

0

1046

Çocukluk Çağında Splenomegali
Yayın Bilgisi: 2013 , Pediatric Practice and Research
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 27785

0

27785

Fontanel Değerlendirmesi
Yayın Bilgisi: 2013 , Pediatric Practice and Research
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 72722

0

72722

Karaaslan et al
Yayın Bilgisi: 2013 , Pediatric Practice and Research
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1122

0

1122

0

44855

Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları
Yazarlar: Resul Yilmaz , Erhan Karaaslan, Mustafa Ozcetin, Bora Arslan, Murat Kilinc, Nafia Ozlem Kazanci
Yayın Bilgisi: 2012 , Çağdaş Tıp Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4377

0

4377

Editörlük
Çağdaş Tıp Dergisi
Çağdaş Tıp Dergisi
Teknik Editör , Editör , Alan Editörü , Mizanpaj Editörü , Yazım Editörü
Genel Tıp Dergisi
Genel Tıp Dergisi
Alan Editörü
Journal of Contemporary Medicine
Journal of Contemporary Medicine
Teknik Editör , Editör , Alan Editörü
Pediatric Practice and Research
Pediatric Practice and Research
Teknik Editör , Editör
Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.