Konular

• Yapı Dinamiği
• Optimizasyon ve Teknikleri
• Deprem
• Betonarme Yapılar
• Yapısal Bütünlük ve Hasar
• Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
• İnşaat Mühendisliği