Konular

• Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
• Atık Yönetimi
• Çevre Kimyası
• Toprak Kirliliği ve Kontrolü


Makaleler

F. TOPAÇ, D. AKTAŞ
Taşıt Lastik Tozlarının Toprak Enzim Aktiviteleri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
E. DEMİR, F. TOPAÇ
ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI:TOPRAKTAKİ AZOT PROSESLERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2019)
E. AKAY, S. KANDER, F. TOPAÇ ŞAĞBAN
Ayvalı Deresinin Kirlilik Potansiyelinin Belirlenmesi, Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, (2019)
F. TOPAÇ ŞAĞBAN, A. ÖZGEN
TEKSTİL RAMÖZ BACASINDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞE ÖNLEM OLARAK OLUŞTURULAN FİLTRASYON SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2018)
E. DİNDAR, F. TOPAÇ ŞAGBAN, C. ETYAM
Hidrodinamik kavitasyon ile dezentegre edilen çamurlardaki çözünmüş azot ve fosfor seviyelerinde meydana gelen değişimler, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2018)
E. DİNDAR, N. ŞEN CİHAN, F. TOPAÇ ŞAĞBAN, H. BAŞKAYA
ATIK MİNERAL YAĞ İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDA ORGANİK AZOT FRAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2017)
C. ÇIRAKOĞLU, E. DİNDAR, F. TOPAÇ ŞAĞBAN
ATIK AKTİF ÇAMUR DEZENTEGRASYONU: MEKANİK, TERMAL VE KİMYASAL YÖNTEMLER, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2017)
E. DİNDAR, F. TOPAÇ ŞAĞBAN, H. BAŞKAYA
HAM PETROL VE ATIK YAĞ İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDA ARITMA ÇAMURU UYGULAMASININ ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2017)