Cilt: 30 - Sayı: 2

Yıl: 2020

Arkeoloji

Coğrafya

Dil ve Edebiyat

Eğitim Bilimleri

Güzel Sanatlar

İktisadi ve İdari Bilimler

İletişim

Tarih

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Süleyman İLHAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyoloji