Cilt: 4 - Sayı: 2, 30.08.2019

Yıl: 2019

Jenerik-İçindekiler

Editoryal

2. İçindekiler 4 / 2, 2019

Makaleler

Derlemeler

Tanıtımlar

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences / IBAD

IBAD, EBSCO, SCOPUS, E-SCI ve TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından DİZİNLENMEK ÜZERE değerlendirme sürecindedir.


           Dergimizin sekreterya ve dizin/indeks takibi işlemleri dergieditoru.com tarafından yürütülmektedir.              


Flag Counter