Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-2516 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Disiplinlerarası Eğitim ve Araştırma Derneği |


Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi (JIER), eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Temmuz ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını JIER'e devrini kabul etmiş sayılırlar. JIER makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.


Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2602-2516 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Disiplinlerarası Eğitim ve Araştırma Derneği |
Kapak Resmi


Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi (JIER), eğitim bilimleri ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma ve derleme makalelerinin yayımlandığı hakemli ve uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez (Temmuz ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Makalelerin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayım haklarını JIER'e devrini kabul etmiş sayılırlar. JIER makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.


Yazım Kuralları