Sayı: 32, 27.11.2020

Yıl: 2020

Derleme Makaleleri

Araştırma Makaleleri

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Ali Murat ALPARSLAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1682-4202
Örgütsel Davranış
Doç. Dr. Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Arş. Gör. Faruk TEMEL MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilgi Yönetimi
Arş. Gör. Hasan Fatih SEVAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü 0000-0003-4609-8819
Uluslararası İlişkiler