Trakya University Journal of Social Science
Cover Image
ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University | http://dergipark.gov.tr/trakyasobed

78.831

447.265

Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00

Journal of Social Sciences is the official publication of Trakya University, Institute of Social Sciences and an international peer-reviewed academic journal. The journal is published twice a year (December-June). 

The main aim of the journal is to publish scientific studies in the humanities and natural sciences defined in the classical meaning in the field of social sciences. (educational science and field education, theology, communication, geography, history, linguistics, psychology,   anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economy, international relations, social services, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) .
The journal serves as a publishing tool for solving problems in the field of social sciences.
The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted.Trakya University Journal of Social Science does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. This Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

OPEN ACCESS POLICY

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Trakya University Journal of Social Science

ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University | http://dergipark.gov.tr/trakyasobed
Cover Image

78.831

447.265

Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00

Journal of Social Sciences is the official publication of Trakya University, Institute of Social Sciences and an international peer-reviewed academic journal. The journal is published twice a year (December-June). 

The main aim of the journal is to publish scientific studies in the humanities and natural sciences defined in the classical meaning in the field of social sciences. (educational science and field education, theology, communication, geography, history, linguistics, psychology,   anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economy, international relations, social services, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) .
The journal serves as a publishing tool for solving problems in the field of social sciences.
The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted.Trakya University Journal of Social Science does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. This Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

OPEN ACCESS POLICY

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Volume 21 - Issue 1 - Jun 2019
 1. TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA ADR’YE GÖRE RİSKLERİN ANALİZ EDİLMESİ
  Pages 1 - 13
  M. Tuğçe Dumlupınar, Yücel Öztürkoğlu
 2. ERGENLERDE SOSYAL GÜVENDE HİSSETME VE MEMNUNİYET İLE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİDE SOSYAL MEDYA TUTUMLARININ ARACILIK ROLÜ
  Pages 15 - 32
  Emine Nur Akpınar Aydoğmuş, Melis Seray Özden Yıldırım
 3. KIRŞEHİR HALK TÜRKÜLERİNDE GEÇEN TEKSTİLLER VE DOKUMA ARAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 33 - 54
  Cenk Şahin, Filiz Nurhan ÖLMEZ, Hande Kılıçarslan
 4. ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ALFA ERKEK (ALPHA MALE) GENETİK ALGORİTMANIN EVRİMSEL ALGORİTMALARLA PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 55 - 82
  Mehmet Hakan Satman, Emre Akadal
 5. TWITTER'IN GÜNDEM BELİRLEMESİ BAĞLAMINDA EVLİLİK PROGRAMLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ
  Pages 83 - 106
  Rengim Sine, GÜLŞAH SARI
 6. AKTİFE DAYALI MENKUL KIYMETLER: TÜRKİYE VE DÜNYA UYGULAMASI
  Pages 107 - 123
  Erhan ATAY, Meryem İnci Gülen
 7. TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE RENK ADLARI
  Pages 125 - 144
  Levent Doğan
 8. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ
  Pages 145 - 159
  Necmi GÖKYER
 9. SİVAS’TA ŞEYH ŞAMİL, FATİH VE ALTUNTABAK MAHALLELERİNDE VE KIRDAN KENTE GÖÇ VE YARATTIĞI SORUNLARIN SOSYAL/KÜLTÜREL ANTROPOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
  Pages 161 - 183
  AKIN KONAK, ÜNSAL KARBUZ
 10. FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 185 - 202
  Neşet Mutlu, Mustafa ÖZTÜRK, Semih AKTEKİN
 11. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURUNDAN FİYATLARA GEÇİŞKENLİK ETKİSİ: HATEMİ-J ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTİ
  Pages 203 - 221
  MUHAMMER YETİM, RAHMİ YAMAK
 12. DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
  Pages 223 - 236
  Banu Dayanç Kıyat, Ersan Geyik
 13. KÜRESELLEŞMENİN SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN VAR ANALİZİ
  Pages 237 - 247
  Ünzüle KURT, Cüneyt KILIÇ
 14. “TURSKE I DRUGE ISTOCANSKE RECI U NAŠEM JEZIKU” ADLI TÜRKİZMALAR SÖZLÜĞÜNDE YER VE KİŞİ ADLARI
  Pages 249 - 263
  Rifat Gürgendereli
 15. ÖRGÜTSEL DIŞLANMA ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI
  Pages 265 - 282
  Könül ABASLI, Murat ÖZDEMİR
 16. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ŞİDDET KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ
  Pages 283 - 294
  Aylin Beyoğlu, Demirali Yaşar Ergin
 17. MODERATING EFFECT OF ECONOMIC FREEDOM ON THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN CAPITAL AND SHADOW ECONOMY
  Pages 295 - 306
  Elma Satrovic
 18. CİNSİYET VE EKONOMİK GELİR DÜZEYİNE GÖRE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ
  Pages 307 - 324
  Cem ZAFER
 19. TÜRKİYE’DEKİ KAMUSAL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL ANALİZİ
  Pages 325 - 344
  Başak Oktay Akın, Enver Erdinç Dinçsoy
 20. DİLİN ANLAM İNŞASINDA ADILLAR
  Pages 345 - 356
  Emine Serap Bozkurt
 21. GİRİT’İN FETHİ’NE IŞIK TUTAN BİR ESER: TEVÂRÎH-İ CEZÎRE-İ GİRİD
  Pages 433 - 451
  Hasan Ali Cengiz
 22. DOĞU VE BATI TÜRKÇESİ KURAN TERCÜMELERİNDE ESMA’ÜL HÜSNA’NIN TÜRKÇE SÖYLEMLERİ
  Pages 357 - 371
  Fatma Sibel BAYRAKTAR
 23. LEFTY’İ BEKLERKEN: AGİTPROP’UN ÖNCÜ BİR OYUNU
  Pages 373 - 390
  Zafer ŞAFAK
 24. PROF. DR. NİHAT KEKLİK’İN HİKMET BİNASI VE AKILLAR NAZARYESİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 391 - 416
  Kazım Yıldırım
 25. DOMENİCO DRAGONETTİ’NİN LA MAJÖR KONTRABAS KONÇERTOSUNUN TEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ
  Pages 417 - 431
  Sela can Dökmeci