Trakya University Journal of Social Science
Cover Image
ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University | http://dergipark.gov.tr/trakyasobed

Publisher: Trakya University, Social Sciences Institute

Journal of Social Sciences Editor: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz, Inst. Dr. Emre Kalay

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766

e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00


Journal of Social Sciences is the official publication of Trakya University, Institute of Social Sciences and an international peer-reviewed academic journal. The journal is published twice a year (December-June). 

The main aim of the journal is to publish scientific studies in the humanities and natural sciences defined in the classical meaning in the field of social sciences. (educational science and field education, theology, communication, geography, history, linguistics, psychology,   anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economy, international relations, social services, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) .

The journal serves as a publishing tool for solving problems in the field of social sciences.

The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted.Trakya University Journal of Social Science does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. This Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

OPEN ACCESS POLICY

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Trakya University Journal of Social Science

ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University | http://dergipark.gov.tr/trakyasobed
Cover Image

76.003

426.561

Publisher: Trakya University, Social Sciences Institute

Journal of Social Sciences Editor: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz, Inst. Dr. Emre Kalay

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766

e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00


Journal of Social Sciences is the official publication of Trakya University, Institute of Social Sciences and an international peer-reviewed academic journal. The journal is published twice a year (December-June). 

The main aim of the journal is to publish scientific studies in the humanities and natural sciences defined in the classical meaning in the field of social sciences. (educational science and field education, theology, communication, geography, history, linguistics, psychology,   anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economy, international relations, social services, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) .

The journal serves as a publishing tool for solving problems in the field of social sciences.

The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted.Trakya University Journal of Social Science does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. This Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

OPEN ACCESS POLICY

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Volume 20 - Issue 2 - Dec 2018
 1. ALKOLLÜ İÇECEKLER TÜKETİMİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI: TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Pages 1 - 16
  Murat ÇETİN, Ersan Özkan
 2. İRAN REJİMİ ve EKONOMİK PERFORMANSI İLİŞKİSİ ORTA DOĞU’DA BARIŞ MÜMKÜN MÜ
  Pages 17 - 35
  Onur Okyar
 3. FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİN YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ: G-7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 37 - 54
  Mümin Atalay ÇETİN, İbrahim Bakırtaş
 4. Trakya'da Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Meslek: Çömlekçilik
  Pages 55 - 70
  Sevcan Ölçer
 5. NARSİSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ AÇISINDAN SELFİE ÇEKME TUTUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 71 - 87
  Erdem Öngün, Aşkın Demirağ
 6. GÖZLEME DAYALI ÇALIŞMALARDA PROPENSİTY SKOR VE BİR UYGULAMA
  Pages 89 - 104
  AYSEN ŞİMŞEK KANDEMİR
 7. SIFIR DEĞER AĞIRLIKLI VERİLERİN ANALİZİNDE SIFIR DEĞER AĞIRLIKLI REGRESYON MODELLERİN İNCELENMESİ
  Pages 105 - 118
  Aslı Gizem Karaca, Hülya Olmuş
 8. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 119 - 133
  Feyzi Kaysi, Emrah Aydemir
 9. ORTAOKUL MÜDÜRLERİNE GÖRE OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 135 - 156
  İsa Yıldırım, Durdağı Akan, Muhammed Çiftçi
 10. OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE KENDİNİ TANITMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE VİDEOYLA MODEL OLMANIN ETKİLİLİĞİ
  Pages 157 - 176
  Galibiye Çetrez Arıcan, Yeşim Fazlıoğlu, Selen Tezcan
 11. AKADEMİK KURUMLARDA ÖRGÜTSEL ADALET VE DIŞLANMA İLİŞKİSİ: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 177 - 194
  Çağrı İzci
 12. KIYI EROZYONUNUN BELİRLENMESİNDE 137Cs RADYONÜKLİDİNİN KULLANIMI: URLA YARIMADASI KIYILARI ÖRNEĞİ
  Pages 195 - 205
  M. Kirami Ölgen, Filiz Gür Filiz, Doğukan Doğu Yavaşlı, Mehmet Tarakçı
 13. TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: BİRİNCİL DENGE YAKLAŞIMI
  Pages 207 - 222
  Umut Akduğan, Bilge Hakan Agun
 14. TURİZME YAKIN AMA TURİZMDEN UZAK YEREL HALKIN TURİZME BAKIŞI: MUĞLA MENTEŞE İLÇESİ ÖRNEĞİ
  Pages 223 - 243
  Esra Çolak yıldız, Uğur Çalışkan
 15. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIK GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BURSA, TRABZON VE GAZİANTEP ÖRNEKLERİ
  Pages 245 - 271
  Kübra Yıldırım Özcan
 16. EDİRNE’DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TURİZM ARZ KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 273 - 295
  Ebru Z. Boyacıoğlu
 17. MESLEKİ KAYGI VE KARİYER UYUMLULUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ÖĞRETMEN ADAYLARI AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Pages 297 - 312
  Merve Gerçek
 18. SOSYAL PAZARLAMADA GERİLLA UYGULAMALAR
  Pages 313 - 336
  Sumru Kaleli
 19. 656. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNE KATILAN SEYİRCİLERİN SOSYA-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ve KATILIM SEBEPLERİ
  Pages 337 - 352
  Aydoğan SOYGÜDEN
 20. DETERMINATION OF COUNTRIES’ POSITION USING BETTER LIFE INDEX: THE ENTROPY BASED MULTIMOORA APPROACH
  Pages 353 - 366
  Serpil KILIÇ DEPREN, Seda BAĞDATLI KALKAN
 21. BANKALARIN KLASİK VE BULANIK YAKLAŞIMLARLA SINIFLANDIRILMASI
  Pages 367 - 385
  Şahamet Bülbül, Ceren Camkıran
 22. Muharrem Özden; Levent Doğan; Fatma Sibel Bayraktar, Trakya Ağızları Sözlüğü I-II, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2018, S. 1255, No: 192, ISBN: 978-975-374-217-7 (Tk)
  Pages 509 - 516
  Selda Sandalyeci
 23. 1990 SONRASI TÜRKİYE'NİN TÜRK CUMHURİYETLERİNE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ GELİŞİMİ
  Pages 387 - 407
  Sertif Demir, Ayça Eminoğlu, Arzu Yılmaz Aslantürk
 24. ARNOLD SCHÖNBERG VE PAUL HİNDEMİTH’İN ÇAĞDAŞ DÖNEM MÜZİK STİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 409 - 421
  Şükrü Öner Dinç
 25. CUMHURİYET DÖNEMİ BALKAN GÖÇLERİNİN SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN ETKİLERİ
  Pages 423 - 445
  Mustafa Hatipler
 26. SÖMÜRGE SONRASI BENLİĞİ ANLATMAK: ASSIA DJEBAR’IN FANTAZYA’SI
  Pages 447 - 458
  Hülya Yıldız Bağçe
 27. KIRIMÇAK ATASÖZLERİNDEN ÖRNEKLER
  Pages 459 - 477
  Bülent Hünerli
 28. MİZAH-TASAVVUF İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA NASREDDİN HOCA LATİFELERİNİN İŞLEVSELLİĞİ: BURHANİYE TERCÜMESİ ÖRNEĞİ
  Pages 479 - 495
  MEHMET DERVİŞOĞLU
 29. TERSİNE BİR BİLDUNGSROMAN: TANTE ROSA
  Pages 497 - 507
  Ayşe Nur ÖZDEMİR