Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dumlupinar University |

414.384

1.433.051

Description

Dumlupınar University, Journal of Social Sciences was first issued in January 1999 and publishes both theoretical and applied articles which offer original contribution(s) to social sciences. The journal does not demand any fees from the author(s) for sending or publishing the articles.

The journal is a double-blind peer-reviewed academic journal published trimonthly in January, April, July and October. The journal accepts articles written in Turkish and English.

 

DPUJSS is an international peer-reviewed journal indexed by EBSCOhost, ULAKBİM/Social Sciences Database, SOBİAD and ASOS Index.

 

The journal is an “open access” journal and the online versions are provided free of charge to all users. Users might access, read, download, distribute, and print the articles and provide links to the articles giving full credit to the journal.

 

The publication procedure is carried out on DERGİPARK and submission of new articles are not permitted in January, April, July and October due to page layout / publication work of the issues to be published in the related months.

 

The articles sent to our journal for publication are not given any type of assurances for publication in a specific issue, neither reviewers nor period of publication can be prearranged. All the publication procedures follow the ethic codes and the completion of a double-blind peer-review process and the permission of the authorised board(s)/commission(s). 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-1842 | e-ISSN 2587-005X | Period Quarterly | Founded: 1999 | Publisher Dumlupinar University |
Cover Image

414.384

1.433.051

Description

Dumlupınar University, Journal of Social Sciences was first issued in January 1999 and publishes both theoretical and applied articles which offer original contribution(s) to social sciences. The journal does not demand any fees from the author(s) for sending or publishing the articles.

The journal is a double-blind peer-reviewed academic journal published trimonthly in January, April, July and October. The journal accepts articles written in Turkish and English.

 

DPUJSS is an international peer-reviewed journal indexed by EBSCOhost, ULAKBİM/Social Sciences Database, SOBİAD and ASOS Index.

 

The journal is an “open access” journal and the online versions are provided free of charge to all users. Users might access, read, download, distribute, and print the articles and provide links to the articles giving full credit to the journal.

 

The publication procedure is carried out on DERGİPARK and submission of new articles are not permitted in January, April, July and October due to page layout / publication work of the issues to be published in the related months.

 

The articles sent to our journal for publication are not given any type of assurances for publication in a specific issue, neither reviewers nor period of publication can be prearranged. All the publication procedures follow the ethic codes and the completion of a double-blind peer-review process and the permission of the authorised board(s)/commission(s). 

Issue 61 - Jul 2019
 1. Türkiye Endüstri 4.0 Uygulamalarının Değerlendirmesi: Panel Veri Analizi
  Pages 1 - 18
  Salih ÖZTÜRK, Yonca ALAŞAHAN
 2. CHP’nin Logosu Altı Ok’un Siyasal ve Kültürel Temsillerinin Kemalizm’in Kültür ve Ekonomi Politikalarının Demokratik Eleştirileri Bağlamında İncelemesi
  Pages 19 - 37
  Zeliha OCAK
 3. Finansal Yatırımlar Açısından Kriz Dönemlerinde Tobin Q Oranının Önemi: Borsa İstanbul Gıda Sektörü Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
  Pages 38 - 49
  Erkan ALSU
 4. Tarım Sektörüne Sağlanan Mali Teşviklerin Tarım Sektörü Gelişimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
  Pages 50 - 65
  Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ, Öznur ÖZEL
 5. Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsaları Üzerinde Ham Petrolün Etkisi: Varyans Nedensellik Analizi
  Pages 66 - 83
  Ahmet Galip GENÇYÜREK, Erhan DEMİRELİ
 6. Europe Journey: Turkey-Croatia
  Pages 84 - 97
  Mehmet Yunus ÇELİK
 7. Göçmenlere Yönelik Kimlik Politikaları: Kuramsal Boyutları ve Sınırlılıkları
  Pages 98 - 108
  Derya ÇAKIR DEMİRHAN
 8. Şehir Kimliği ve Yazı Karakteri İlişkisi
  Pages 109 - 121
  Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ
 9. Toplum ve Suç Araştırmalarında Sınırları Aşan Bir Sorun “Çevrimiçi Çocuk İstismarı”
  Pages 122 - 131
  Mustafa ÇALIŞKAN
 10. Liderlik Tarzları ve Güvenlik Liderliği: İnsan Hatasından Kaynaklanan İş Kazalarını Önlemede Bir Çözüm Önerisi
  Pages 132 - 144
  Burcu AKDENİZ
 11. ERP Sistemlerinin Muhasebe Bilgi Sistemine Entegrasyonu ve Finansal Raporlamaya Yansımaları
  Pages 145 - 158
  Ali KESTANE, Niyazi KURNAZ
 12. İşsizlik, Reel Döviz Kuru ve Ham Petrol Fiyatlarının Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
  Pages 159 - 172
  Yavuz ODABAŞI, Mustafa ÇETİN
 13. Seyitömer Höyük Akhaemenid Dönem Siyah Firnisli Gri Hamurlu Seramikleri
  Pages 173 - 194
  Hüseyin USTA
 14. Kısa Gıda Tedarik Zincirinde Müşteri Muhasebesi
  Pages 195 - 207
  Metin ÇALIK
 15. Does Urbanization Induce the Health Expenditures? A Dynamic Macro-Panel Analysis for Developing Countries
  Pages 208 - 222
  Mümin Atalay ÇETİN, İbrahim BAKIRTAŞ
 16. Effectiveness of Oral Repeated Reading With Autistic Language Learners
  Pages 223 - 234
  Ayhan KAHRAMAN, Cumhur TEKŞEN
 17. Katılımcı Demokrasilerde Baskı Gruplarının İşlev ve Yöntemleri
  Pages 235 - 249
  Eray ACAR