Articles


A. EKŞİ
Risk Yönetimi Olgusunun Kamu Yönetimi ve Toplumsal Yapıya Etkisi, Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences, (2020)
S. UTANIR ALTAY, A. EKŞİ
COMMUNICATION IN PRE-HOSPITAL EMERGENCY HEALTH SERVICES, Hastane Öncesi Dergisi, (2020)
A. EKŞİ, İ. KANTARLI
STRATEGIC RISK MANAGEMENT AGAINST WATER FLOOD: AN EXAMPLE FOR PROVINCE OF IZMIR, Hastane Öncesi Dergisi, (2020)
A. EKŞİ
Üniversite Öğrencilerinde Afetlere Karşı Bireysel Direnç ve Sosyal Sermaye İlişkisinin Değerlendirilmesi, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, (2020)
A. EKŞİ, İ. KANTARLI, F. ATALAY YALÇIN, G. KİRAZLI
Evaluation of the Factors Affecting Social Acceptance in Energy Investments, Strategic Public Management Journal, (2019)
A. EKŞİ, F. Atalay Yalçın, G. Kirazlı, E. Kalyoncu, İ. Kantarlı
Investigation of social skill and conflict management skill status in peer relations of university students, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, (2019)
A. EKŞİ
NÜKLEER KAZALARDA OLAY YERİ YÖNETİMİ, Hastane Öncesi Dergisi, (2017)
A. EKŞİ
AFETLERDEN SONRA ORTAYA ÇIKABİLECEK ÇEVRESEL RİSKLERİN YÖNETİMİ, Hastane Öncesi Dergisi, (2016)
A. EKŞİ
MISUSE OF 112 EMERGENCY CALL SERVICES WITH REGARD TO DISCUSSIONS ON EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY, Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences, (2016)
A. EKŞİ
KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN AFET YÖNETİMİ UYGULAMA ALANINA ETKİLERİ, Hastane Öncesi Dergisi, (2016)
A. EKŞİ, Y. ÖZER
Çevre ile İlgili Kamusal Kararlarda Sosyal Kabulü Etkileyen Durumların Değerlendirilmesi, The International Journal of Economic and Social Research, (2015)