Articles


N. ACARSOY BİLGİN, M. ÖRMECİ KART, A. MISIRLI, E. TORAMAN
MALATYA İLİNDE ORGANİK VE KONVANSİYONEL KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN EKONOMİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
G. SEZER, A. MISIRLI, F. ŞEN, N. ACARSOY BİLGİN
Effects on Fruit Drop and Quality of Growth Regulator Applications in Citrus, ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute, (2019)
M. ŞAHİN, A. MISIRLI, H. ÖZAKTAN
Ege ve Doğu Marmara Bölgesi Ayva Plantasyonlarında Ateş Yanıklığı Hastalığının Değerlendirilmesi, ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute, (2019)
H. SAĞLAM, A. MISIRLI
Kuşburnunda Çiçek Tomurcuğu Farklılaşması ve Gelişimi, Journal of Agriculture Faculty of Ege University, (2018)
N. ACARSOY BİLGİN, A. MISIRLI
Determination of Pollen and Fertilization Performance of Some Apricot Varieties, Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, (2017)
N. ACARSOY BİLGİN, Y. EVRENOSOĞLU, K.U. YILMAZ, T. YİĞİT, R. KOKARGÜL, K. GÖKALP, A. TÜRKOĞLU, Ö. BOZTEPE, E. KAÇAR, E. BİLEN, A. MISIRLI
Melez Kayısı Populasyonunun Meyve Kalite Özellikleri ile İlgili Genel Değerlendirme, Journal of Agriculture Faculty of Ege University, (2016)
Z. ÖZDEMİR EROĞLU, A. MISIRLI
Bazı Şeftali Çeşit ve Tiplerinin Çiçek Tozu Kalitesinin Belirlenmesi, Journal of Agriculture Faculty of Ege University, (2016)
M. ŞAHİN, A. MISIRLI
Ülkemizde ve Dünyada Ayva Islahı Çalışmaları, Nevsehir Journal of Science and Technology, (2016)
N. ACARSOY BİLGİN, A. MISIRLI
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Çiçek Tomurcuğu Gelişiminin İncelenmesi, ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute, (2015)