Articles


N. ACARSOY BİLGİN, A. MISIRLI, F. ŞEN
Investigation of the Effects of a Compound Microbial Fertilizer Use on Yield and Quality Parameters in Walnuts (cv. Chandler), Ziraat Mühendisliği, (2020)
N. ACARSOY BİLGİN
Demirci/Manisa Ekolojisinde Organik Badem Yetiştiriciliğinin Uygulanabilirliği, Ziraat Mühendisliği, (2020)
N. ACARSOY BİLGİN, H. ÖZAKTAN, M. AKBABA
Effects of foliar applications of beneficial bacteria on fruit properties, yield and shoot length in 'Chandler' walnut variety grown in different altitudes, Harran Journal of Agricultural and Food Science, (2020)
N. ACARSOY BİLGİN
Determination of Performance of Almond Varieties Grown in Demirci District of Manisa Province, Journal Of Agriculture and Nature, (2020)
N. ACARSOY BİLGİN
Effects of Bacteria and Compost Tea Applications on Fruit Characteristics, Yield and Nutrient Content on Salihli Sweet Cherry Variety, Journal of Agriculture Faculty of Ege University, (2019)
N. ACARSOY BİLGİN, M. ÖRMECİ KART, A. MISIRLI, E. TORAMAN
MALATYA İLİNDE ORGANİK VE KONVANSİYONEL KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN EKONOMİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
G. SEZER, A. MISIRLI, F. ŞEN, N. ACARSOY BİLGİN
Effects on Fruit Drop and Quality of Growth Regulator Applications in Citrus, ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute, (2019)
F. ŞEN, S. BİLGİN, E. Özeker, N. Acarsoy Bilgin
Bazı Ceviz Çeşitlerinin Menemen Ekolojisinde Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, COMU Journal of Agriculture Faculty, (2018)
N. ACARSOY BİLGİN, A. MISIRLI
Determination of Pollen and Fertilization Performance of Some Apricot Varieties, Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, (2017)
N. ACARSOY BİLGİN, Y. EVRENOSOĞLU, K.U. YILMAZ, T. YİĞİT, R. KOKARGÜL, K. GÖKALP, A. TÜRKOĞLU, Ö. BOZTEPE, E. KAÇAR, E. BİLEN, A. MISIRLI
Melez Kayısı Populasyonunun Meyve Kalite Özellikleri ile İlgili Genel Değerlendirme, Journal of Agriculture Faculty of Ege University, (2016)
N. ACARSOY BİLGİN, A. MISIRLI
Bazı Kayısı (Prunus armeniaca L.) Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Nevsehir Journal of Science and Technology, (2016)
N. ACARSOY BİLGİN, A. MISIRLI
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Çiçek Tomurcuğu Gelişiminin İncelenmesi, ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute, (2015)