Articles


M. KAMAN, A. AŞAN
Numerical Solution of 𝑱 Integral in Two Dimensional Crack Problems, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2020)
M. ALBAYRAK, M. KAMAN
Charpy darbe testinin deneysel ve sayısal analizi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, (2019)
A. SAYLIK, M. KAMAN
Kompozit Yama ile Tamir Edilmiş V-Çentikli Levhaların Burkulma Davranışı: Üç Boyutlu Sayısal Yaklaşım, Fırat University Journal of Engineering Science, (2019)
M. KAMAN, K. TURAN
Kompozit Malzemeler için İlerlemeli Hasar Analizinde Çözümü Etkileyen Faktörler, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, (2019)
B. KIYAK, M. KAMAN
Hücre Boşlukları Köpük ile Doldurulmuş Kompozit Sandviç Levhaların Basma ve Eğilme Dayanımlarının İncelenmesi, Fırat University Journal of Engineering Science, (2019)
H. TOPKAYA, M. KAMAN
Effect of Dental Implant Dimensions on Fatigue Behaviour: A Numerical Approach, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, (2018)
M. KAMAN
Tabakalı Kompozitlerin Gerilme Analizi Üzerinde Doğrusal Olmayan Malzeme Davranışının Etkisi, Fırat University Journal of Engineering Science, (2018)
B. KIYAK, M. KAMAN
Karbon Fiber Kompozit Sandviç Levhaların Yanal Mukavemet Davranışlarının Araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2018)
Y. GÜNDÜZ, M. KAMAN
Fracture behavior of bolted joints in composites repaired with patch: 3D numerical approach, Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, (2018)