Journal of Education and Humanities: Theory and Practice
Submission Date
Start: January 1, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1309-8659 | e-ISSN 2667-4645 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Eğitim-Bir-Sen |Journal of Education and Humanities: Theory and Practice

ISSN 1309-8659 | e-ISSN 2667-4645 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Eğitim-Bir-Sen |
Cover ImageVolume 11 - Issue 21 - Jul 31, 2020
 1. Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Paradigma Değişimi için Yeni Bir Adım: Eğitim Programlarının Güncellenmesi
  Pages 1 - 26
  Mehmet Salih CANBAL , Bilgen KERKEZ , Eren SUNA , Kemal Varın NUMANOĞLU , Mahmut ÖZER
 2. Biyoistatistik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumları: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
  Pages 27 - 38
  Sadi ELASAN , Sıddık KESKİN
 3. Dale’in Yaşantı Konisine Göre Yapılandırılmış Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Etkisi
  Pages 39 - 62
  Ömer YILMAZ , Murat TUNCER
 4. Çocukların İnsan Figürü Çizimlerinin Karşılaştırılması
  Pages 63 - 78
  Alev ÜSTÜNDAĞ
 5. Türkiye’de Yaşayan Romanların Eğitim Hakkının Avrupa Birliği ve Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 79 - 96
  Selminaz ADIGÜZEL
 6. Okul Öncesi Eğitimi Programındaki Kazanımlar İle İlkokul 1. Sınıf Kazanımları Ne Kadar Uyumlu?
  Pages 97 - 110
  Mehmet ÖZENÇ
 7. Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmen ve İdeal Öğretmen Algıları: Bir Metafor Çalışması
  Pages 111 - 132
  Mevlüt KARA
 8. Aile-Öğretmen İletişimi ve İş birliği ile Çocukların Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 134 - 153
  Sunay GÖZCÜ BİNBİR , Hatice ERTÜRK
 9. Genç Yetişkinlerin İnternet Kullanma Alışkanlıkları ile Gelecek ve İş Hayatından Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Uygulama
  Pages 155 - 169
  Hasan BARDAKÇİ , Abdulkadir BARUT , Mehmet Ragıp GÖRGÜN , Selminaz ADIGÜZEL
 10. Öğretmenler için Etkili Mesleki Gelişim Yaklaşımları ile Bir Model Önerisi ve Uygulama Yönergesi
  Pages 171 - 197
  Abdurrahman İLĞAN
Submission Date
Start: January 1, 2021
Indexes and Platforms