Ereğli Faculty of Education Journal
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2687-1831 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Necmettin Erbakan University |


Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi (NEEEF), eğitim ile ilgili alanlarda üretilen özgün ve nitelikli çalışmalar ile bilginin ve deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan akademik bir dergidir. Bununla beraber, Beden Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, İlköğretim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ile Yabancı Diller Eğitimi konu alanlarıyla ilgili özgün yaklaşımların, metotların, deneyimlerin ve analize dayalı araştırmaların yayımlandığı yılda 2 (iki) kez elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir.


Ereğli Faculty of Education Journal

e-ISSN 2687-1831 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Necmettin Erbakan University |
Cover Image


Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi (NEEEF), eğitim ile ilgili alanlarda üretilen özgün ve nitelikli çalışmalar ile bilginin ve deneyimin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan akademik bir dergidir. Bununla beraber, Beden Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, İlköğretim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ile Yabancı Diller Eğitimi konu alanlarıyla ilgili özgün yaklaşımların, metotların, deneyimlerin ve analize dayalı araştırmaların yayımlandığı yılda 2 (iki) kez elektronik ortamda yayınlanan hakemli bir dergidir.