Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.soidergi.com.tr/“Philosophical Issues in Tourism and its Research in the midst of Stagnation and Degrowth: Problems and Prospects”

Special Issue Editor: Atila Yüksel (Aydın Adnan Menderes University)

Key dates:

Deadline for expression of interest and abstract submission: 15th June 2020
Deadline for submission of “original conceptual papers”: 15th July 2020
Expected Publication of the special issue: December 2020To sum, the Journal of Travel and Hotel Business, under the guidance Atila Yüksel (Ph.D) solicits high quality conceptual papers for a special issue that deals with question of “When covid-19 has done with the world, what will be the new normal in tourism and in its research?”


More details on information for authors can be found at https://dergipark.org.tr/en/pub/soid/writing-rules


Submission process details can be found at
https://dergipark.org.tr/en/pub/soid

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.soidergi.com.tr/
Cover Image“Philosophical Issues in Tourism and its Research in the midst of Stagnation and Degrowth: Problems and Prospects”

Special Issue Editor: Atila Yüksel (Aydın Adnan Menderes University)

Key dates:

Deadline for expression of interest and abstract submission: 15th June 2020
Deadline for submission of “original conceptual papers”: 15th July 2020
Expected Publication of the special issue: December 2020To sum, the Journal of Travel and Hotel Business, under the guidance Atila Yüksel (Ph.D) solicits high quality conceptual papers for a special issue that deals with question of “When covid-19 has done with the world, what will be the new normal in tourism and in its research?”


More details on information for authors can be found at https://dergipark.org.tr/en/pub/soid/writing-rules


Submission process details can be found at
https://dergipark.org.tr/en/pub/soid

Volume 17 - Issue 2 - Aug 30, 2020
 1. Tatil Öncesi ve Sonrası Destinasyon İmajı Karşılaştırması: Alanya Örneği
  Pages 173 - 185
  Caner GÜÇLÜ, Yıldırım YILMAZ
 2. Turistlerin Özgünlük Algısı Üzerinde Bireyci Değerlerin Etkisi
  Pages 186 - 202
  Hakan SEZEREL, Deniz KARAGÖZ
 3. Bölgesel Kalkınmada Turizm Girişimciliğinin Rolü: Akçakoca Örneği
  Pages 203 - 231
  Arzu KARAGÖZ, Zeynep MESCİ
 4. Rehberlik Tarzları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Pages 232 - 247
  Gizem ÇAPAR, Burhan ÇINAR, Tuğba PALA
 5. Turizm Politikasının Oluşturulmasında Yönetişim Uygulaması: Türkiye Üzerine Bir Araştırma
  Pages 248 - 269
  Nurulah Cihan AĞBAY, Yusuf KARAKILÇIK
 6. Destinasyon Deneyimi ve Sadakati Arasındaki İlişkide Destinasyon Aidiyetinin Aracı Rolü
  Pages 270 - 287
  İ̇lker TÜRKERİ
 7. Borsa İstanbul Konaklama Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Analizi
  Pages 288 - 310
  Erdinç KARADENİZ, Buket UZPAK
 8. İstanbul'un Düğün Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi
  Pages 311 - 327
  Bayram KANCA, Kamil UNUR
 9. Turist Tipolojisi ve Seyahat Memnuniyeti İlişkisi: Ilgaz Kayak Merkezi Örneği
  Pages 328 - 341
  Nurettin AYAZ, Tayfun SORGUN
 10. Turistlerin Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti Alma Motivasyonuyla Gerçekleştirdikleri Turizm Hareketlerinde Çekici ve İtici Faktörler: Sosyal Medya Destekli Bir Araştırma
  Pages 342 - 357
  Oğuzhan DÜLGAROĞLU, Şefik Okan MERCAN, Merve BARBOROZ, Cevdet AVCIKURT
 11. Yat Limanları Hizmet Alanlarındaki Müşteri Memnuniyetinin Aidiyet ve Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi
  Pages 358 - 376
  Mehmet Oğuzhan İLBAN, Kürşat BAL
Indexes and Platforms
Creative Commons

18946

About Ethics Committee Approval

Distinguished Authors and Readers;

Within the context of the publication policy of our journal, in order to prevent ethical problems, ethical journal approval certificate is requested for the articles submitted since 2018 (Volume 15 Issue 1).