Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute
Cover Image
ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |

Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanacaktır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.
Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute

ISSN 2146-538X | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi |
Cover Image

50.005

126.495

Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanacaktır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.
Volume: 9 Issue: 2 Last Issue
Volume 9 - Issue 2 - Apr 2019
 1. Caltha palustris L. Bitkisinin Çiçek ve Yaprak Kısmının Uçucu Yağlarının Kimyasal Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
  Pages 189 - 195
  TAYYİBE BEYZA YÜCEL, SEDA FANDAKLI, SALİH TERZİOĞLU, NURETTİN YAYLI
 2. Bir Normal Hemen Hemen Parakontakt Metrik Manifoldun Quasi-Konformal Eğrilik Tensörü Üzerine
  Pages 196 - 206
  Ümit Yıldırım, Mehmet ATÇEKEN
 3. Gergin Elastik Tele Bağlı Kütlenin Doğrusal Olmayan Salınımının Yaklaşık Çözümleri
  Pages 207 - 214
  M. M. Fatih KARAHAN, Beyza BOSTANCI
 4. Gaz Atomizasyon Yöntemi ile AZ31 Mg Tozu Üretiminde Gaz Basıncının Etkisinin Araştırılması
  Pages 215 - 221
  Mehmet AKKAŞ
 5. Cu25W Kompozit Tozunun Bilyeli Öğütme Yöntemiyle Üretimine Farklı İşlem Kontrol Katkılarının Etkisinin İncelenmesi
  Pages 222 - 228
  Serkan BIYIK
 6. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Karayemiş Bitkisinin (Prunus laurocerasus L.) Meyve ve Toprak Örneklerinin Radyolojik Değerlendirilmesi
  Pages 229 - 238
  Erkan KIRIŞ
 7. Acetaminophen (Paracetamol) ve Gemfibrozil’in Farklı Buğday Varyetelerinin Mineral Alımı ve H2O2 İçeriği Üzerine Etkileri
  Pages 239 - 246
  Etem OSMA, Nuray GÜLOĞLU, Eda TÜRKOĞLU, Müjgen ELVEREN
 8. Soğuk Şekil Verilmiş Bükümlü Çeliklerin Tek Eksenli Basınç Davranışı
  Pages 247 - 253
  Mahmut Kılıç
 9. Nikotinamid İçeren Çinko (II) Kompleksinin Moleküler Özellikleri ve Titreşim Spektrumu
  Pages 254 - 261
  Hacer Gümüş
 10. Kireçtaşı Kökenli Kırma Kumdaki İnce Madde Oranının Beton Kıvamına ve Dayanımına Etkisi
  Pages 262 - 271
  Fatih DEŞİK, İlker USTABAŞ
 11. Yamaç Duraylılığı Araştırmalarında 2D ve 3D FEM-SSR Yöntemlerinin Uygulanması: Borçka (Artvin) Yöresinden Örnek Bir Çalışma
  Pages 272 - 283
  Ayberk Kaya
 12. Nikel-Kobalt (Ni-Co) Alaşımlı Kaplamalarda Co Miktarının Mikroyapıya Etkisi
  Pages 284 - 289
  Tuncay Dikici
 13. Birinci Mertebeden Düzgün Katsayılı Maksimal Hiponormal Operatör Genişlemeleri
  Pages 290 - 294
  MELTEM SERTBAŞ
 14. İkili Klein-Gordon Denklemi İçin B-spline Kollokasyon Yaklaşımı
  Pages 295 - 300
  Berat Karaagac
 15. Bir Fonksiyonel yardımı ile Lipschitz Fonksiyonları için Bazı Yeni Eşitsizlikler
  Pages 301 - 306
  Mahir KADAKAL, İmdat İŞCAN, Cuma ALTUNSOY
 16. Bir Konsol İstinat Duvarının Sismik Davranışına Yeraltı Su Seviyesindeki Değişimlerin Etkisinin İncelenmesi
  Pages 307 - 317
  Utku KÖKTAN, Gökhan DEMİR, Muzaffer Kerem ERTEK
 17. Trabzon İli Yağışlarının Eğilim Analizi
  Pages 318 - 331
  Murat Kankal, Fatma AKÇAY
 18. Yeşil Bina Tasarımında Su ve Enerji Yönetimi Üzerine Uygulama Örneği
  Pages 332 - 343
  Elif GEÇER, İlknur ŞENTÜRK, Hanife BÜYÜKGÜNGÖR
 19. Sınırlı Kafesler Üzerinde Bir Birime ve Bir Sıfırlayana Sahip Uninormlar
  Pages 344 - 352
  Gül Deniz Çaylı
 20. Eskişehir’de (biyo)İklime Duyarlı Kentsel Tasarım Örneği
  Pages 353 - 361
  Süleyman TOY, Dilara Büşra KAYIP, Savaş ÇAĞLAK
 21. Gümüşhane İlinde Yayılış Gösteren Bazı Tıbbi Bitkilerin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve RP-HPLC-DAD ile Fenolik Bileşenlerinin Belirlenmesi
  Pages 362 - 372
  Kaan KALTALIOĞLU, Mustafa KARAKÖSE, Hüseyin ŞAHİN, Ersan BEKTAŞ, Kadriye İNAN BEKTAŞ