Kastamonu Education Journal
Cover Image
e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Kastamonu Education Journal

e-ISSN 2147-9844 | Period Bimonthly | Founded: 1995 | Publisher Kastamonu University | http://kefdergi.kastamonu.edu.tr
Cover Image

177.755

536.721

Kastamonu Education Journal will continue to accept manuscripts and full-text articles through the following link: http://kefdergi.kastamonu.edu.tr .

Kastamonu Education Journal an internationally double peer-reviewed journal, is published Bimonthly in January, March, May, July, September, November. Articles in Turkish or English are both accepted for publication.

Manuscript supmitted to Kastamonu Education Journal needs to be covering education sciences.


Issue: 27 Volume:3 Last Issue
Volume 27 - Issue 3 - May 2019
 1. Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Açı Kavramına Dair Bilgi-lerinin İncelenmesi
  Pages 949 - 958
  Ali Bozkurt, Yusuf Koç, Ali Kemal Cilavdaroğlu
 2. Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Erken Çocukluk Döneminde Tanılanmasında Öğretmenlerin Düşünceleri
  Pages 959 - 968
  Çağlar Çetinkaya, Gamze İnci
 3. Ortaokul Öğrencileri Elektromanyetik Kirliliği Tanıyor Mu?
  Pages 969 - 979
  Günnur Erdoğan, Fehime Sevil Yalçın, Sibel Telli
 4. Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinde Gökküre Konusunun Etkileşimli Tahta Uygulamalarıyla İşlenmesinin Öğrencilerin Görsel Düşünce Düzeylerine Etkisi
  Pages 981 - 992
  Yılmaz Emrem, Zeynep Gürel
 5. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Görüşleri
  Pages 993 - 1003
  Melahat Demirbilek, Tanış Şenol, Melike Tutak, Enes Hoşça, Adem Yıldırım, Özlem Şahin
 6. Hazırlık Okulu Öğrencilerinin İngilizce Eğitim İhtiyaçları
  Pages 1005 - 1014
  Fulya Kurtuluş, Zeki Asal
 7. Yardım Davranışlarının Schadenfreude, Benlik Saygısı ve Benlik Tehdit Algısı Bakımından İncelenmesi
  Pages 1015 - 1021
  Seda Erzi
 8. Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışlarının, Bağlanma Stilleri ve İlişki Durumları Bakımından İncelenmesi
  Pages 1023 - 1032
  Nur Başer Baykal, Tuba Kalay Usta, Hale Nur Kılıç Memur, Ahmet Şirin
 9. Türkiye’deki STEM Merkezlerinin İncelenmesi ve STEM Merkezi Model Önerisi
  Pages 1033 - 1045
  Mehmet Akif Bircan, Çetin Köksal, Ahmet Turan Cımbız
 10. Individual and Institutional Factors Contributing to School Dropouts
  Pages 1047 - 1057
  Mehmet Fatih Karacabey, Adnan Boyacı
 11. Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1059 - 1071
  Ömür Çoban, Süheyla Bozkurt, Adnan Kan
 12. Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerinin Çalışmaya Tutkunlukları Üzerine Etkisi
  Pages 1073 - 1079
  Rasim Tösten, Hacı İsmail Arslantaş, Gülay Şahin
 13. Okul Öncesi Eğitim Etkinlik Planlarının Etkinlik Çeşidi ve Bireysel-Küçük/ Büyük Grup Olarak Planlanması Açısından İncelenmesi
  Pages 1081 - 1092
  Sema Büyüktaşkapu Soydan
 14. Ortaokul Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Olumlu-Olumsuz Mükemmelliyetçilik
  Pages 1093 - 1101
  Ali Karababa
 15. Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılığın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 1103 - 1121
  Songül Tümkaya, Hakan Ulum
 16. Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları ve Özyeterlik İnançları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1123 - 1140
  Aslı Balcı, Adnan Küçükoğlu
 17. Okul Öncesi Dönemde Çocukların Oyun Davranışları Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 1141 - 1148
  Gürol Yokuş, Gamze Yavuz Konokman
 18. Kavram Haritalarının Genel Biyoloji Dersine Yönelik Tutum ve Akademik Başarıya Etkisi
  Pages 1149 - 1162
  Bilgi Başak Gökçen Özgün, Fehime Sevil YALÇIN
 19. Farklı Kavram Haritası Oluşturma Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kimya Öğretmen Adayı Görüşleri
  Pages 1163 - 1177
  Nurcan Turan Oluk, Güler Ekmekçi
 20. Uzamsal Görselleştirme Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Pages 1179 - 1195
  Neşe Dokumacı Sütçü, Behçet Oral
 21. An Application of Peer Learning in the Heat and Temperature Unit
  Pages 1197 - 1208
  Serap Ergin, Özlem Oktay, Ahmet Ilhan Şen
 22. Ortaöğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Mezunların Görüşleri
  Pages 1209 - 1222
  Zekai Pehlevan, Cenk Temel, Murat Kangalgil
 23. Bir Fransızca Öğretmeni Yetiştirme Modeli: Makedonya Örneği
  Pages 1223 - 1233
  Barış Aydın
 24. Öğrenme Stiline Göre Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi
  Pages 1235 - 1244
  Muzaffer Okur, Hüseyin Hüsnü Bahar, Ali Sülün
 25. Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı: Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 1245 - 1256
  İsmet Akbaş, Emine Nur Kırımlı
 26. STEM Eğitimine Yönelik Umut ve Hedefler Ölçeği Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
  Pages 1273 - 1290
  Sülayman Yaman, Aslı Sarışan Tungaç, Belgin Bal İncebacak
 27. Farklı Öğretim Yolları Kullanılarak Tasarlanan Bir Öğrenme Ortamının Matematiksel Muhakemeye ve Matematik Tutumuna Etkisi
  Pages 1257 - 1271
  Emrullah Erdem, Yasin Soylu
 28. Normal Gelişim Gösteren ve Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Özyeterlikleri ve Özyeterliklerine Cinsiyetin Etkisi
  Pages 1291 - 1302
  Kübra Şengül Yıldırım, Sibel Saraçoğlu
 29. Güzel Sanatlar Fakültesindeki Seçmeli Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri
  Pages 1303 - 1310
  Evrim Çağlayan
 30. Uyarlanabilir Eğitsel Web Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Motivasyonlarına Etkisi
  Pages 1311 - 1326
  Özlem Canan Güngören
 31. Ortaokul Öğrencilerinin Teknoloji Algılarının Resimler Yoluyla İncelenmesi
  Pages 1327 - 1336
  Müzeyyen Bulut Özek
 32. Öğrenci Hemşirelerin Öğrenim Gördükleri Fakültedeki Örtük Programa İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 1337 - 1345
  Fatma Orgun, Nilay Özkütük, Berna Akçakoca
 33. Matematik Öğretmen Adaylarının Trigonometri Konusunda Kullandıkları Kanıt Şemalarının Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi
  Pages 1347 - 1358
  Oya Pektaş, Göksal Bilgici
 34. Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Kaygısı
  Pages 1359 - 1369
  Danyal Öztaş Tüm
 35. Investigation of Social Relation Components of High School Students
  Pages 1371 - 1382
  Anıl Kadir Eranıl, Mehmet Özcan
Indexes and Platforms
Full Text

The full text of the articles can be accessed by http://kefdergi.kastamonu.edu.tr 

Publication Policy

Creative CommonsAll articles published in Kastamonu Education Journal are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License". This license entitles all parties to copy, share and redistribute all the articles, data sets, figures and supplementary files published in this journal in data mining, search engines, web sites, blogs and other digital platforms under the condition of providing references. Open access is an apporach that eases the interdisciplinary communication and encourages cooperation among different disciplines. Kastamonu Education Journal, therefore, contributes to its own field by providing more access to its articles and a more transparent review process.