Makaleler


M. LİCELİ, A. HASSAN
Otel Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynaklarının İşgörenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Üzerine Etkisi, Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, (2019)
C. AVCI, A. HASSAN
Kent Turizminde Turistlerin Mekansal Tercihleri ve Mekansal Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği, Turizm Akademik Dergisi, (2019)
F. FARHADİ ANDARABİ, A. TUNÇ HASSAN
Yavaş Şehirlerdeki Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları: Akyaka Örneği, The Journal of International Scientific Researches, (2019)
F. FARHADİ ANDARABİ, A. TUNÇ HASSAN
The Impact of Service Performance in Package Tours to Slow Cities on Tourists’ Satisfaction and Behavioral Intention: The Gökçeada Case, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, (2018)
T. TÜRKMENDAĞ, Z. TÜRKMENDAĞ, A. HASSAN
Turizmde Pazarlama Eğitimi ile Pazarlama Etiği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (2018)
F. FARHADI ANDARABI, A. TUNÇ HASSAN
Aromatik ve Tıbbi Bitkilerin Aile Çiftçilerinin Sosyo-Ekonomik Kalkınmasındaki Rolü: Safran Örneği, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), (2017)
D. DEMİRER, A. HASSAN
Değiş Tokuş ve Kiralama Uygulamalarının Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Olası Etkileri, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, (2016)
S. SERÇEK, A. HASSAN
Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Diyarbakır Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2016)
B. BAŞAR, A. HASSAN
Kültür ve Sanat Faaliyetlerinde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)