Makaleler


S. YÖRÜBULUT, O. DOGAN, F. ERDUGAN, S. YÖRÜBULUT
Tahribatsız Yöntem Verileri Kullanılarak Yapay Sinir Ağı ve Regresyon Yöntemi ile Beton Basınç Dayanımının Tahmin Edilmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2020)
M. AKGÜL, O. DOGAN, S. ETLİ
Farklı Çimento ile Üretilen Granül Atık Kauçuk Agregaların İkame Edilmiş Kendiliğinden Yerleşen Beton Harcının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2020)
M. AKGÜL, O. DOĞAN
4 Nisan 2019 Elazığ-Sivrice Depreminin Yığma Yapılara Etkisinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2020)
M. AKGÜL, O. DOĞAN
Altındağ/Ankara Özelinde Tipik Yığma Binaların Deprem Risklerinin 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre İncelenmesi, Engineering Sciences, (2020)
O. ODACIOĞLU, O. DOĞAN
Harman Tuğlalı Yığma Binada Duvarların Kayma Gerilmesi Ve İçsel Sürtünme Katsayisinin Deneysel Araştırılması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
O. DOĞAN, Ş. BAKIRCI ER
Hareketli Yük ve Dolgu Duvar Dağılımının Burulma Düzensizliğine Etkisi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2011)
O. DOĞAN, İ. AKDEMİR, Ş. BAKIRCI ER
Çelik Halatlarla Güçlendirilmiş Betonarme Çerçeve Binanın Bilgisayar Destekli Deprem Analizi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2011)
O. DOĞAN, Ş. BAKIRCI ER
Hareketli Yük Dağılımının Burulma Düzensizliğine Etkisinin İncelenmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2010)