Cilt: 2021 Sayı: 44, 30.04.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Din Psikolojisi
Arş. Gör. Nesrin KAY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-0740-4537
Arap Dili ve Belâgati
Arş. Gör. Hayriye GENCEL SÖZEN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7887-4478
Din Eğitimi