Konular

• Din Psikolojisi


Makaleler


M. ULU, H. ÇELİK
Suriyeli Mültecilerin Kullandıkları Başa Çıkma Yöntemleri ile Dindarlıkları Arasındaki İlişki, Bilimname, (2019)
A. TANRIVERDİ, M. ULU
Lise Öğrencilerinde Hayatın Anlam ve Amacı ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), (2018)
M. ULU
Hayatı Anlamlandırma İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine, Bilimname, (2018)
M. ULU
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI İLE DEĞER YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2018)
M. Ulu
Mistik Tecrübe ve Kişilik İlişkisi Üzerine: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneklemi, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, (2018)
M. ULU, M. BULUT
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi, Bilimname, (2017)
M. ULU
Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma, Bilimname, (2016)
M. ULU, M. İKİS
Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
M. ULU
Ulu, Mustafa. “Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013., Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, (2016)
M. ULU
İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları, Bilimname, (2016)
M. ULU, C. Peterson, N. Park
DİN PSİKOLOJİSİ, Bilimname, (2014)
M. ULU
James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli, Bilimname, (2013)