ISSN: 1307-9778
e-ISSN: 1309-5137
Başlangıç: 2007
Yayımcı: Hale ŞIVGIN
Kapak Resmi
 


Gazi Akademik Bakış Dergisi (ISSN 1307-9778; e-ISSN 1309-5137), Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yayın yapan bir dergidir. Gazi Akademik Bakış Dergisi Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel makaleler yayımlar. Diğer disiplinlerden bu alanlarla ilgili çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları, 17. yılımızda 33. kez sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. 17 yıldır, özgün ve nitelikli yüzlerce eseri sizlere ulaştırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dergimizdeki makaleler, son yıllarda tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarına yoğunlaşmış bulunmaktadır. Gazi Akademik Bakış Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir ve 2007 yılından itibaren yılda iki kez, Haziran ve Aralık zamanlarında yayımlanır. Dergiye belli bir sayı için makale kabul edilmemektedir. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır. Yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

Gazi Akademik Bakış Dergisi ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIAL SOLUTIONS ve TUBITAK DERGI PARK tarafından taranmaktadır.

2023 - Cilt: 17 Sayı: 33

Araştırma Makalesi

3. Ziya Gökalp’a Göre Kızılelma ve Ceditçilik Hareketi

Araştırma Makalesi

17. Babürlülerde Oyunlar ve Eğlenceler

Taranılan Endeksler

Gazi Akademik Bakış Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.