ISSN: 1307-9778
e-ISSN: 1309-5137
Başlangıç: 2007
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hale ŞIVGIN
Kapak Resmi
       


Gazi Akademik Bakış Dergisi (ISSN 1307-9778; e-ISSN 1309-5137), Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yayın yapan bir dergidir. Gazi Akademik Bakış Dergisi Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel makaleler yayımlar. Diğer disiplinlerden bu alanlarla ilgili çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları, 14. yılımızda 28. kez sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. 14 yıldır, özgün ve nitelikli yüzlerce eseri sizlere ulaştırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dergimizdeki makaleler, son yıllarda tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarına yoğunlaşmış bulunmaktadır. Gazi Akademik Bakış Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir ve 2007 yılından itibaren yılda iki kez, Yaz (Haziran) ve Kış (Aralık) zamanlarında yayımlanır. Dergiye belli bir sayı için makale kabul edilmemektedir. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır. Yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

Gazi Akademik Bakış Dergisi ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIAL SOLUTIONS ve TUBITAK DERGI PARK tarafından taranmaktadır.

2021 - Cilt: 15 Sayı: 29

Araştırma Makalesi

3. Venüs Heykelciklerinden İdollere Kadın Temsilleri

Araştırma Makalesi

6. Nikola Mavroyani’nin Eflâk Voyvodalığı (1786-1790)

Araştırma Makalesi

7. İnönü Muharebelerinin İç Kamuoyuna Yansımaları

Araştırma Makalesi

8. Gazetecilik Yıllarında Bülent Ecevit ve Anti-Komünizm (1950-1961)

Araştırma Makalesi

10. Yönetim Felsefesi Bağlamında Doğu ve Batı İttihad Eder mi? Gazali ve Machiavelli Üzerinden Hermenötik Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

13. Eski Türklerin Savaş Taktikleri ve Savaş Alanındaki Uygulamaları

Araştırma Makalesi

14. 1950 ve 1954 Genel Seçimlerinde Antalya

Araştırma Makalesi

17. İç Çatışma Sonrası Kolombiya’da Barış İnşası Süreci

Taranılan Endeksler