ISSN: 1307-9778
e-ISSN: 1309-5137
Başlangıç: 2007
Yayıncı: Hale ŞIVGIN
Kapak Resmi
       


Gazi Akademik Bakış Dergisi (ISSN 1307-9778; e-ISSN 1309-5137), Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yayın yapan bir dergidir. Gazi Akademik Bakış Dergisi Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel makaleler yayımlar. Diğer disiplinlerden bu alanlarla ilgili çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları, 16. yılımızda 31. kez sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. 16 yıldır, özgün ve nitelikli yüzlerce eseri sizlere ulaştırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dergimizdeki makaleler, son yıllarda tarih ve uluslararası ilişkiler alanlarına yoğunlaşmış bulunmaktadır. Gazi Akademik Bakış Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir ve 2007 yılından itibaren yılda iki kez, Yaz (Haziran) ve Kış (Aralık) zamanlarında yayımlanır. Dergiye belli bir sayı için makale kabul edilmemektedir. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır. Yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur.

Gazi Akademik Bakış Dergisi ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIAL SOLUTIONS ve TUBITAK DERGI PARK tarafından taranmaktadır.

2022 - Cilt: 16 Sayı: 31

Araştırma Makalesi

2. Vilayat-ı Sitte Islahatı’nın Van’da Uygulanma Çabaları

Araştırma Makalesi

5. 1921-1950 Yıllarında Türkiye-Suriye İlişkilerinde Emlak-ı Metruke Sorunu

Araştırma Makalesi

11. The Clash of Narratives: Armenian and Turkish Narratives on the Events of 1915

Araştırma Makalesi

17. Iran-Saudi Arabia Rivalry and the Yemen Crisis

Taranılan Endeksler