Gazi Akademik Bakış
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1307-9778 | e-ISSN 1309-5137 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Hale ŞIVGIN |


Gazi Akademik Bakış

ISSN 1307-9778 | e-ISSN 1309-5137 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Hale ŞIVGIN |
Kapak Resmi


Cilt 12 - Sayı 24 - Haz 2019
 1. Terörizm Stratejisi mi? Terörizmin Stratejileri mi?
  Sayfalar 1 - 17
  Uğur GÜNGÖR
 2. Türk Dış Politikası’nda Filistin Sorunu 1990’lardan 2010’lara
  Sayfalar 19 - 44
  Bora BAYRAKTAR
 3. İran’ın Uluslararası İktisadi Politikasında Dini Vakıflar ve Paramiliter Kurumların Rolü
  Sayfalar 45 - 66
  Engin SUNE
 4. Rusya’nın Hazar Politikası: İhtilaflı Bir Bölgede Tutunma Çabaları
  Sayfalar 67 - 89
  Fatma Aslı KELKİTLİ
 5. Türk-Amerikan İlişkilerinde 12 Temmuz 1947 Antlaşması ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri
  Sayfalar 91 - 117
  İhsan Ömer ATAGENÇ, Nuri Gökhan TOPRAK
 6. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Çelişkili Avrupa Birliği Üyeliğinin İkilemleri ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
  Sayfalar 119 - 133
  Hüseyin IŞIKSAL
 7. 1961 Anayasa Referandumu ve DP Tabanı
  Sayfalar 135 - 162
  Fatih TUĞLUOĞLU
 8. Akdeniz’de Meçhul Denizaltı Saldırıları ve Nyon Konferansı (1937)
  Sayfalar 163 - 190
  Tuğba BELENLİ
 9. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Afyonkarahisar’a Elektriğin Getirilmesi
  Sayfalar 191 - 222
  Sadık SARISAMAN
 10. Malta Türk Şehitliği
  Sayfalar 223 - 243
  Nuri YAVUZ, İbrahim İSLAH
 11. Kazakistan Ceditçilik Hareketinde Bir Din Adamı: Ömer Karaş, Hayatı ve Faaliyetleri (1875–1921)
  Sayfalar 245 - 279
  Seyfi YILDIRIM, Nazgul SABURGALİYEVA, Baktyly BORANBAYEVA
 12. 19. Asırda Osmanlı Yönetimi ve Balkanlardaki Bölünmeler Hakkında Bazı Değerlendirmeler
  Sayfalar 281 - 300
  Memet YETİŞGİN
 13. XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Kıbrıs Hala Sultan Evkafı Mütevellileri (1722-1878)
  Sayfalar 327 - 339
  Mehmet DEMİRYÜREK
 14. Hitit Metinlerinde Geçen Hatti Tanrısı: “Šımmıšu/ Šımešu/ Šımšu/Šımıšu”
  Sayfalar 341 - 355
  Nursel ASLANTÜRK
Dizinler