Cilt: 6 - Sayı: 3, 30.09.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Olgu Sunumu

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6899-852X
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Prof. Dr. Gözde AKOĞLU İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü 0000-0002-3685-4310
Özel Eğitim, Sağlık Bilimleri, Çocuk Gelişimi Eğitimi
Prof. Dr. Yasemin TOKEM İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 0000-0001-9140-2846
Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Doç. Dr. Turhan KAHRAMAN İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 0000-0002-8776-0664
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doç. Dr. Melike TEKİNDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 0000-0002-3453-3273
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyal Hizmet
Doç. Dr. Gülşah KANER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik