Özel Sayı

Cilt: 6 Sayı: 7, 25.11.2017

Yıl: 2017

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. Hurşid Devran’ın “Asumanda Güneş Yok İdi” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.