Sayı: 41

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

4. Kentsel Mekânda Kadınların Yaşadığı Suç Korkusu Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

7. TanDEM-X12m Sayısal Yükselti Verisine Dayalı Toprak Erozyonu Tespiti (Rusle)

Araştırma Makalesi

12. Göller Yöresi’ndeki Burdur Havzasında Faylı Yapının Oluşumu ve Evrimi

Derleme

Derleme

16. Politik Ekoloji