e-ISSN: 2458-8903
Başlangıç: 1986
Yayımcı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir. Sanat Yazıları’nda yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yapılan bir ön değerlendirmeden geçtikten sonra, konunun uzmanı üç hakem tarafından değerlendirilir ve iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır. Sanat Yazıları’na gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yayın İlkelerine ve Makale Yazım Kurallarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz. Dergimiz hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret almamaktadır. 

2024 Kasım sayısı için makale kabul tarihleri 20 Mayıs - 20 Ağustos 2024'tür. Bu tarihten sonra gönderilecek makaleler, bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere işleme alınacaktır. 

e-ISSN: 2458-8903

2024 Kasım sayısı için son makale gönderim tarihi 20 Ağustos 2024'tür. Bu tarihlerden sonra gönderilen makale, bir sonraki sayılarda değerlendirilmek üzere sürece alınırlar. 


Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Temmuz 2024

2023 - Sayı: 49