e-ISSN: 2458-8903
Başlangıç: 1986
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir. Sanat Yazıları’nda yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından yapılan bir ön değerlendirmeden geçtikten sonra, konunun uzmanı üç hakem tarafından değerlendirilir ve iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayımlanır. Sanat Yazıları’na gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yayın İlkelerine ve Makale Yazım Kurallarına uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz. Dergimiz hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret almamaktadır. 

e-ISSN: 2458-8903

2023 Kasım sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Eylül 2023'tür.
2024 Mayıs sayısı için son makale gönderim tarihi 15 Mart 2024'tür. Bu tarihlerden sonra gönderilen makale, bir sonraki sayılarda değerlendirilmek üzere sürece alınırlar. 


Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 15 Eylül 2023

2023 - Sayı: 48

Araştırma Makalesi

4. GÜNDELİK HAYATTA YABANCILAŞAN BİREYİN RESİMDEKİ YANSIMALARI

Araştırma Makalesi

5. MİKRODALGA FIRIN İLE SERAMİK PİŞİRİM UYGULAMALARI

Araştırma Makalesi

7. İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE ESNEKLİK ODAKLI BİR ÇALIŞMA

Araştırma Makalesi

9. LUDWIG van BEETHOVEN Op:5 No:2 VİYOLONSEL-PİYANO SONATININ FORM VE İCRA TEKNİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

12. İÇ MİMARLIK EĞİTİM MÜFREDATININ OLUŞTURULMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR