ISSN: 2147-768X
e-ISSN: 3023-6894
Başlangıç: 2013
Yayımcı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
 
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SHD), 2013 yılından itibaren yayınlanan ve ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranan hakemli bir dergidir.

ÖNEMLİ NOT: 2024 yılından itibaren Dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime arasında İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended  Abstract) bulunması gerekmektedir.

Gönderilecek makaleler SHD Makale Şablonuna göre hazırlanmalıdır. Gönderilecek kitap incelemeleri SHD Kitap İncelemesi Şablonuna göre hazırlanmalıdır.

Dergimiz Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.

Makale kabulleri yalnızca DergiPark üzerinden yapılmaktadır. 

Dergimize gönderilecek makaleler hazırlanırken SHD Yayın İlkelerinin detaylı şekilde incelenmesi önem taşımaktadır.

Gönderilen makaleler, çift kör hakemlik sistemiyle incelenmekte ve  en az iki hakemin olumlu görüşü sonrasında yayınlanmaktadır.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen tüm eserler, “iThenticate” intihal programında incelenir. Bu incelemenin sonucunda intihal/benzerlik oranı, kaynakçasız en fazla %20 olabilir.

Makalelerin ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 3 gün
Makalelerin gözden geçirildiği ortalama süre: 60 gün
Makalenin ortalama yayınlanma süresi: 90 gün


2018 yılı öncesinde yayınlanan sayılara Jurix veritabanı üzerinden erişim sağlanabilir.

2023 - Cilt: 11 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ceza Adalet Sisteminde Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar: Çocuk Suçluluğu, Kurumlar, Süreçler, Yasalar

Araştırma Makalesi

BAŞKENT KAVRAMI ve OSMANLI-TÜRK İDARİ TEŞKİLATLANMASINDA BAŞKENT UYGULAMASI

by-nc.png

The published articles in SJL are licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License