Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
ISSN 1302-6879 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://www.yyusbedergisi.com/

14.264

16.637
Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan iThenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Dergide yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Dergi Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen makaleler iade edilmez. Yayın Kurulu ve editöryal ekip makalelerle ilgili herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.
All responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors and the publication rights belong to the Van Yüzüncü Yıl University Social Sciences Institute. It my not be reproduced or reproduced in any form, in whole or in part, without the permission of the publisher. Editorial board of the Journal is free to publish and publish the articles. Articles submitted to the journal are not returned. Editorial board does not accept any legal liability for articles.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-6879 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://www.yyusbedergisi.com/
Cover Image

14.264

16.637
Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan iThenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Dergide yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Dergi Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen makaleler iade edilmez. Yayın Kurulu ve editöryal ekip makalelerle ilgili herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.
All responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors and the publication rights belong to the Van Yüzüncü Yıl University Social Sciences Institute. It my not be reproduced or reproduced in any form, in whole or in part, without the permission of the publisher. Editorial board of the Journal is free to publish and publish the articles. Articles submitted to the journal are not returned. Editorial board does not accept any legal liability for articles.

Issue 44 - Jun 2019
 1. DÜZEY 2 SINIFLANDIRMASINA GÖRE MEVCUT HAYVANCILIK DURUM ANALİZİ, MEKÂNSAL VE ZAMANSAL DAĞILIŞ: TRB2 ÖRNEĞİ
  Pages 11 - 39
  Numan ERTAŞ
 2. COMMODIFICATION OF NATURE IN SILA
  Pages 41 - 51
  Aydın GÖRMEZ, Necip KARABULAK
 3. A COWARD HERO IN STEPHEN CRANE’S THE RED BADGE OF COURAGE (1895)
  Pages 53 - 61
  Bülent Cercis TANRITANIR
 4. SEVGİ SOYSAL’IN ÖYKÜLERİNDE BİREYLİK SORUNLARI
  Pages 63 - 86
  Yakup GELİR
 5. TEZER ÖZLÜ’DE İKTİDAR MEKÂNLARI: FOUCAULT’CU BİR BAKIŞ
  Pages 87 - 108
  Hacire AKTAŞ
 6. KUTSAL ZAMAN OLARAK RAMAZAN AYININ SOKAK KÜLTÜRÜNE YANSIMASI: VAN ÖRNEĞİ
  Pages 109 - 130
  Ümit OĞUR
 7. BAUHAUS’DAN BLACK MOUNTAIN KOLEJİ’NE ANNİ ALBERS DOKUMALARI
  Pages 131 - 152
  Neslihan YAŞAR
 8. DİYARBAKIR’DA KÜLTÜREL MÜZİK ÇEŞİTLİLİĞİ VE GELENEKSEL HALK MÜZİĞİNE TESİRLERİ
  Pages 153 - 170
  Songül ÇAKMAK
 9. KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA VAN’IN KENT TURİZMİ OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 171 - 191
  Ayşegül KELEŞ ERİÇOK
 10. YÜKSEKÖĞRETİMDE EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
  Pages 193 - 222
  Abdulrezzaq ALHADAD, Ertuğrul ÇAVDAR
 11. RÖNESANSTA, MATEMATİK İÇERİKLİ YENİ BİR SANAT BAĞLAMINDA DOĞRUSAL (LINEAR) PERSPEKTIF
  Pages 223 - 238
  Mehmet Şah MALTAŞ
 12. TUNCELİ-HOZAT GEÇİMLİ KÖYÜ (ERKAYN-ENKUZİK) KİLİSESİ TAŞ SÜSLEME ÖRNEKLERİ
  Pages 239 - 271
  Mehmet KULAZ, İlter İGİT
 13. TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ BAŞÖRTÜSÜ SORUNSALI
  Pages 273 - 292
  Aylin ÇİÇEKLİ
 14. SUÇ VE MEKAN BAĞLAMINDA GÜVEN ALGISI: VAN ÖRNEĞİ
  Pages 293 - 323
  Esra ARPA, Aysu UĞURLAR
 15. CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA İZMİR’DE 1930 BELEDİYE SEÇİMLERİ
  Pages 325 - 345
  Mehmet PINAR
 16. 1948 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ’NDE LİBERALİZM HAKKINDA GÖRÜŞLER
  Pages 347 - 365
  Arda BAŞ