Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
ISSN 1302-6879 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://www.yyusbedergisi.com/
Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan iThenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim ve hukuki açılardan tüm sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Dergi Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen makaleler iade edilmez. Yayın Kurulu ve editöryal ekip kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-6879 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://www.yyusbedergisi.com/
Cover Image

12.908

13.534
Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan iThenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim ve hukuki açılardan tüm sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Dergi Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen makaleler iade edilmez. Yayın Kurulu ve editöryal ekip kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Last Issue
Issue 43 - Mar 2019
 1. THE COMPARISION OF IDEAL HEROES OF FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE AND JAMES JOYCE
  Pages 11 - 23
  Aydın GÖRMEZ, Kani Alsalihi
 2. VANLI ZA‘ÎFÎ’NİN AHBÂRÜ’L-‘İBER MESNEVİSİNDE TOPLUMSAL EĞİTİM: SAKINILMASI TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR
  Pages 25 - 51
  İsa Işık
 3. GAZNELİ MAHMÛD’UN SARAY ŞAİRLERİNDEN ASCEDÎ-Yİ MERVEZÎ
  Pages 53 - 68
  Soner İşimtekin
 4. HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR
  Pages 69 - 92
  Uğur Yönten
 5. IDENTITY IN TONI MORRISON’S BELOVED AND THE BLUEST EYE
  Pages 93 - 103
  Zeki Edis
 6. FAKİR BAYKURT’UN ALMANYA’YI ANLATAN HİKÂYELERİNDE EĞİTİM SORUNU
  Pages 105 - 122
  İlyas SUVAĞCİ
 7. TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KULLANILABİLECEK GERİBİLDİRİM TÜRLERİ
  Pages 123 - 149
  Ali Göçer, Rahime Şentürk
 8. KIRSAL KESİMDE GÖREV YAPAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (MUŞ İLİ ÖRNEĞİ)
  Pages 151 - 171
  Bünyamin Sarikaya
 9. YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA TURİZM KAVRAMI
  Pages 173 - 194
  Kemal Kaya
 10. MODA VE SANAT BAĞLAMINDA ROBERTO CAPUCCİ ÖRNEĞİ VE GİYİLEBİLİR SANAT
  Pages 195 - 215
  Fatma ENGİN ALPAT
 11. ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 217 - 230
  Mehmet Sağ, Mukaddes ÇETİN BÜYÜKTUNCA
 12. GÜNÜMÜZE ULAŞAN ÖRNEKLER ÜZERİNDEN GÜRÜN ŞALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 231 - 252
  Ülkü AKÇA TOKATLI, Özlem ERZURUMLU JORAYEV
 13. VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ
  Pages 253 - 271
  Talha Çiçek
 14. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YATIRIMLARIN FİNANSMANINA YÖNELİK UYGULAMA
  Pages 273 - 196
  Ayşe NECEF YERELİ, Nilgün KAYALI, Gökay ONUR
 15. TÜRKİYE’DE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ İLE ULUSLARARASI GÖÇ İLİŞKİSİ
  Pages 299 - 320
  Hasan YAYLI, Fatma Ökde
 16. ÇALIŞANLARIN İŞLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 321 - 345
  İbrahim Durmuş