Anadolu Journal Of Educational Sciences International
Cover Image
ISSN 2146-4014 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Anadolu University | ajesi.dergi.anadolu.edu.tr

44.188

118.133
Dergipark sistemi üzerinden dergimize makale gönderimleri kapalıdır. Makale gönderimlerinizi dergimizin web adresi olan "ajesi.dergi.anadolu.edu.tr"ye girdikten sonra "Makale Yönetim Sistemi"nden gerçekleştirebilirsiniz.

Anadolu Journal Of Educational Sciences International

ISSN 2146-4014 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Anadolu University | ajesi.dergi.anadolu.edu.tr
Cover Image

44.188

118.133
Dergipark sistemi üzerinden dergimize makale gönderimleri kapalıdır. Makale gönderimlerinizi dergimizin web adresi olan "ajesi.dergi.anadolu.edu.tr"ye girdikten sonra "Makale Yönetim Sistemi"nden gerçekleştirebilirsiniz.
Volume: 9 Issue: 2 Last Issue
Volume 9 - Issue 2 - Jul 2019
 1. Adaptation of Academic Entitlement Questionnaire
  Pages 314 - 351
  Yıldız KURTYILMAZ
 2. Sosyal Bilgiler Dersinin Toulmin Tartışma Modeli’ne Dayalı Öğretimi
  Pages 352 - 395
  Aylin YAZICIOĞLU, Vesile ALKAN
 3. Okul Öncesi Dönemde Müze ile Eğitim: Öğretmenler Ne Biliyor? Ne Yapıyor?
  Pages 396 - 430
  Merve ÖZER, Aslı YILDIRIM POLAT
 4. Sosyal Bilgilerde Çevre Eğitimi: Lisansüstü Çalışmalara Ait Bir İnceleme
  Pages 431 - 449
  Bilgin Ünal İBRET, Onur YILMAZ
 5. İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim Yöntemi Uygulamaları
  Pages 450 - 483
  Özgür BABAYİĞİT, Mehmet GÜLTEKİN
 6. İl Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme Görevleri ile İlgili Görüşlerine Dayalı Eğitim İstekliliklerinin Belirlenmesi
  Pages 484 - 520
  Ceyhun KAVRAYICI, Esmahan AĞAOĞLU
 7. 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi
  Pages 521 - 548
  Zehra KILIÇ ÖZMEN
 8. In Vitro Evaluation of Gilaburu (Viburnum Opulus L. ) Juice on Different Cell Lines
  Pages 549 - 571
  Ayşe Tansu KOPARAL
 9. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Bağımsız Yaşam Becerilerinin Öğretildiği Araştırmaların İncelenmesi
  Pages 572 - 607
  Esra ORUM ÇATTIK, Yasemin ERGENEKON
 10. Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye İlişkin Tutumları ile Akademik Sahtekârlık Eğilimleri Arasındaki İlişki
  Pages 608 - 639
  Adnan TAŞGIN, Remzi Y. KINCAL, Adnan KÜÇÜKOĞLU, Ceyhun OZAN
 11. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Tutumları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri İlişkisi
  Pages 640 - 665
  Seda BAYRAKTAR, Sevcan YAĞAN GÜDER
 12. An Examination of Academic Procrastination Behavior In Pre-service Teachers
  Pages 666 - 682
  Gonca EREN, Dilek YALIZ SOLMAZ
 13. İlkokul Öğrencileri İçin Okuma Alışkanlığı Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 683 - 707
  Hanife ESEN-AYGÜN
 14. Öğrenmenin Geleceği: 21. Yüzyıl Becerileri Perspektifiyle Türkçe Dersi Öğretim Programları
  Pages 708 - 738
  Ş. Dilek BELET BOYACI, Mediha GÜNER ÖZER
 15. Biçim Odaklı Öğretim Modeline Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
  Pages 739 - 760
  Olcay SALTIK, Hülya PİLANCI
 16. TEOG Sınavının Öğretmenler Üzerinde Yarattığı Performans Algısının İncelenmesi: Kütahya Örneği
  Pages 761 - 786
  Şenay KIRKAĞAÇ, Coşkun BAYRAK
 17. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Oyun Davranışlarının İncelenmesi
  Pages 787 - 817
  Nur UYGUN, İshak KOZİKOĞLU
 18. Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Kişilik Özellikleri ve Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Pages 818 - 851
  Mehmet ŞAHAN, Esra CEYHAN
 19. How Can a Teacher Become the Better Version of Oneself?
  Pages 852 - 880
  Özlem UTKU
 20. The Determination on the Science Teaching Candidates’ Awareness about the Recycling
  Pages 881 - 901
  Zeynep AKSAN, Dilek ÇELIKLER, Nisa YENIKALAYCI
 21. Yorumlayıcı Çeviri Kuramı Ve Yabancı Dil Sınıflarında Çeviri Öğretimi
  Pages 902 - 928
  Cihan Aydoğu
 22. Orta ve Ağır Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Bireyler ve Eğitime Erişimleri
  Pages 929 - 953
  Salih NAR, Atilla CAVKAYTAR