Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Cover Image
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |

36.621

94.341
 • MAKALE GÖNDERMEK İSTEYEN YAZARLARIN DİKKATİNE: Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı 2019 yılı içerisinde gönderilen çalışmalar en erken 2020 yılındaki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir.
 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine Makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili kurallarda belirtilen tüm süreçleri dikkate alarak oluşturunuz/yazınız. 
 • NOT: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image

36.621

94.341
 • MAKALE GÖNDERMEK İSTEYEN YAZARLARIN DİKKATİNE: Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı 2019 yılı içerisinde gönderilen çalışmalar en erken 2020 yılındaki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir.
 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine Makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili kurallarda belirtilen tüm süreçleri dikkate alarak oluşturunuz/yazınız. 
 • NOT: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklenmesi gerekmektedir.
Volume 21 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Toplumsal Gürültüden Toplumsal Hareketlere Sosyal Medyanın Rolü: Arap Baharı ve Gezi Parkı Olayları Örneği
  Pages 379 - 390
  Cem Zafer, Pelin Vardarlıer
 2. Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği
  Pages 391 - 408
  Yusuf Genç, İpek Beyza Altıparmak, Dilara Ustabaşı Gündüz
 3. Hatay’ın Anavatana Katılmasının Basında Ele Alınışı: Cumhuriyet Gazetesi Örneği
  Pages 409 - 418
  Lokman Zor
 4. Uşak/Karahallı Çeşmeleri
  Pages 419 - 436
  Türkan Acar
 5. Karaçay Türkleri’nin Karahisar-ı Sahib’e İskânı ve Karşılaşılan Sorunlar
  Pages 437 - 447
  Mehmet Güneş
 6. Muhammed İkbal’in Hayatındaki Türk Kavramı
  Pages 449 - 459
  Ahmet Altıntaş, Tuba İşler
 7. İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yardım Sevenler Cemiyeti’nin Milli Müdafaa Hizmetlerine Yardım Faaliyetleri
  Pages 461 - 477
  Ceren Utkugün, Şaban Ortak
 8. Avusturya Seferinde Anadolu’dan Yapılan Katkılar: Yük ve Binek Hayvanları (1716)
  Pages 479 - 494
  Bekir Gökpınar
 9. Dede Korkut Kitabı ve Kırgız Edebiyatında ‘Yahşı/Cakşı’ Redifli Öğüt İfadeleri Üzerine
  Pages 495 - 499
  Cüneyt Akın
 10. Otizmli Öğrencilerin Katıldıkları Başarılı Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Algıları
  Pages 501 - 514
  Emine Ahmetoğlu, Yakup Burak, İbrahim Hakkı Acar
 11. Eğitim Enstitülerinde Yönetim
  Pages 515 - 528
  Fatih Demirel, Rukiye Köse
 12. Erken Çocukluk Döneminde Yönetici İşlevlerin Gelişimi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Türkiye’de Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
  Pages 529 - 546
  Tülay Gül Taşkın Gökçe, Prof. Dr. Adalet Kandır
 13. Örgütsel Vatandaşlığın Zorunlu Olması İş Tatminini Etkiler Mi? İş Stresi Bağlamında Bir İnceleme
  Pages 547 - 560
  Daimi Koçak, Gökhan Kerse, İlhami Yücel
 14. Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği
  Pages 561 - 572
  Murat Karahan, Mustafa Çolak
 15. Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi
  Pages 567 - 579
  Sinan Saraçlı, Murat Akşit
 16. Türkiye’de Makroekonomik Faktörler ile Sağlık Harcamaları ve Sağlık Bakanlığı Bütçesi Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile İncelenmesi
  Pages 581 - 596
  Ümit Çıraklı
 17. KDV’ye Yeni Bir Öneri: İngiliz Modeli
  Pages 597 - 607
  Zeynep Demirci, Orçun Avcı
 18. Otel İşletmelerinde İçsel Pazarlama Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği
  Pages 609 - 624
  Neslihan Kan Sönmez, Necdet Hacıoğlu
 19. Otel İşletmelerinde Uygulanan Hizmet Hatası Telafi Stratejilerinin Hizmet Kalitesi Algısına Etkisi
  Pages 625 - 646
  Uğur Akdu
 20. Mobilyada Cinsiyet Kavramı Üzerine Bir Araştırma: Tuvalet Masası Örneği
  Pages 647 - 656
  Gözde Altıparmakoğlu Sakarya