Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Cover Image
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |

35.357

88.055
 • ÖNEMLİ NOT: Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı İçin Gönderilen Makale Önerileri dışındaki Makale Önerileri, dergimizin yoğunluğundan dolayı ancak 2020 yılındaki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir. 
 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine Makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 
 • 1999 yılından, 2018 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanan ve yayın kurulu kararı ile 2018 yılında 3 sayı olarak yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, dergi yönergesinde yapılan değişiklik ve yayın kurulu kararı doğrultusunda 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
 • NOT: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu" nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklemeniz beklenmektedir.
  • Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Saysı İçin Makale Çağrısı

  Bilindiği gibi 2019 yılı, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle “Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yılı” ilan edilmiştir. İslâm bilim tarihinin insanlığa yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, bu çalışmaları genç kuşaklara aktarmak için yapılacak her türlü etkinliğe, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve koordinatör Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) ile imzalanan işbirliği protokolü gereğince Afyon Kocatepe Üniversitesi de destek verecek ve katkı sağlayacaktır.

  Bu çerçevede, Dergimizin yayın kurulu kararı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün tensipleriyle Dergimizin bir sayısı, 2019 yılı içerisinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı olarak çıkarılacaktır.

  Bu bağlamda Üniversitenizde görev yapan öğretim elemanlarının aşağıda belirlenmiş konularda yaptığı çalışmalar, hakem sürecinden geçtikten sonra dergimizin özel sayısında yayınlanacaktır.

  Bu kapsamda aşağıda konu başlıkları verilen alanlardaki makalelerinizi özel sayımız için gönderebilirisniz.


  Not: Söz konusu makalelerinizi dergimiz sistemi aracılığıyla dergimize yüklerken, lütfen ilgili makalenin kapak sayfasına “Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı için” şeklinde bir not düşünüz.

  Katkılarınızı bekler saygılar sunarız.

  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı Konu Başlıkları

  1  Fuat Sezgin'in Hayatı ve Eserleri

  2. Fuat Sezgin'in Bilim ve Bilim Tarihi Anlayışı

  3  Fuat Sezgin ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

  4. Fuat Sezgin'in Bilim Tarihçiliğinin Düşünsel Temelleri

  5. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihçiliği

  6. Fuat Sezgin'in İslam'da Bilim ve Teknoloji Adlı Kitabının Analitik İncelenmesi

  7.  İslam Dünyasındaki Bilimsel Başarıların Sonraki Uygarlıklara Etkileri

  8. Türk Devletlerinde Bilim

  9.  Müslüman Bilim İnsanları ve Başarıları Üzerine

  10.  Medeniyet Yaratan Bilginin İslam Dünyasındaki Serüveni

  11. Bilim Tarihi: Geçmişi Yeniden Üretmek

  12.  Bilimde Parlak Başarı Evreleri: Mucize midir yoksa Doğal Gelişme mi?

  13.  Bugünü Bilim Tarihi Üzerinden Okumak

  14, Bilgi Erdem midir yoksa Güç müdür?

  15. Türk Medeniyet Tasavvurunun Bilgi Temelleri

  16.  Bilim, Bilim Tarihi ve Felsefe İlişkisi

  17. Bilimin Doğasının Anlaşılmasında Bilim Tarihinin Rolü

  18.  Bilgi Erdem-Bilgi Adalet-Bilgi Eylem İlişkisi

  19. Bilim Tarihi ve Kültürler Arası Dayanışma

  20.Türk Bilim Tarihçiliğinin Oluşumunda Geçmiş Uygarlıkların  İzleri 

Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image

35.357

88.055
 • ÖNEMLİ NOT: Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı İçin Gönderilen Makale Önerileri dışındaki Makale Önerileri, dergimizin yoğunluğundan dolayı ancak 2020 yılındaki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir. 
 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine Makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 
 • 1999 yılından, 2018 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanan ve yayın kurulu kararı ile 2018 yılında 3 sayı olarak yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, dergi yönergesinde yapılan değişiklik ve yayın kurulu kararı doğrultusunda 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
 • NOT: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu" nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklemeniz beklenmektedir.
  • Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Saysı İçin Makale Çağrısı

  Bilindiği gibi 2019 yılı, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle “Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yılı” ilan edilmiştir. İslâm bilim tarihinin insanlığa yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, bu çalışmaları genç kuşaklara aktarmak için yapılacak her türlü etkinliğe, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve koordinatör Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) ile imzalanan işbirliği protokolü gereğince Afyon Kocatepe Üniversitesi de destek verecek ve katkı sağlayacaktır.

  Bu çerçevede, Dergimizin yayın kurulu kararı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün tensipleriyle Dergimizin bir sayısı, 2019 yılı içerisinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı olarak çıkarılacaktır.

  Bu bağlamda Üniversitenizde görev yapan öğretim elemanlarının aşağıda belirlenmiş konularda yaptığı çalışmalar, hakem sürecinden geçtikten sonra dergimizin özel sayısında yayınlanacaktır.

  Bu kapsamda aşağıda konu başlıkları verilen alanlardaki makalelerinizi özel sayımız için gönderebilirisniz.


  Not: Söz konusu makalelerinizi dergimiz sistemi aracılığıyla dergimize yüklerken, lütfen ilgili makalenin kapak sayfasına “Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı için” şeklinde bir not düşünüz.

  Katkılarınızı bekler saygılar sunarız.

  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı Konu Başlıkları

  1  Fuat Sezgin'in Hayatı ve Eserleri

  2. Fuat Sezgin'in Bilim ve Bilim Tarihi Anlayışı

  3  Fuat Sezgin ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

  4. Fuat Sezgin'in Bilim Tarihçiliğinin Düşünsel Temelleri

  5. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihçiliği

  6. Fuat Sezgin'in İslam'da Bilim ve Teknoloji Adlı Kitabının Analitik İncelenmesi

  7.  İslam Dünyasındaki Bilimsel Başarıların Sonraki Uygarlıklara Etkileri

  8. Türk Devletlerinde Bilim

  9.  Müslüman Bilim İnsanları ve Başarıları Üzerine

  10.  Medeniyet Yaratan Bilginin İslam Dünyasındaki Serüveni

  11. Bilim Tarihi: Geçmişi Yeniden Üretmek

  12.  Bilimde Parlak Başarı Evreleri: Mucize midir yoksa Doğal Gelişme mi?

  13.  Bugünü Bilim Tarihi Üzerinden Okumak

  14, Bilgi Erdem midir yoksa Güç müdür?

  15. Türk Medeniyet Tasavvurunun Bilgi Temelleri

  16.  Bilim, Bilim Tarihi ve Felsefe İlişkisi

  17. Bilimin Doğasının Anlaşılmasında Bilim Tarihinin Rolü

  18.  Bilgi Erdem-Bilgi Adalet-Bilgi Eylem İlişkisi

  19. Bilim Tarihi ve Kültürler Arası Dayanışma

  20.Türk Bilim Tarihçiliğinin Oluşumunda Geçmiş Uygarlıkların  İzleri 

Volume 21 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Toplumsal Gürültüden Toplumsal Hareketlere Sosyal Medyanın Rolü: Arap Baharı ve Gezi Parkı Olayları Örneği
  Pages 379 - 390
  Cem Zafer, Pelin Vardarlıer
 2. Kadına Yönelik Şiddetin Erkekler Tarafından Değerlendirilmesi: Sakarya Örneği
  Pages 391 - 408
  Yusuf Genç, İpek Beyza Altıparmak, Dilara Ustabaşı Gündüz
 3. Hatay’ın Anavatana Katılmasının Basında Ele Alınışı: Cumhuriyet Gazetesi Örneği
  Pages 409 - 418
  Lokman Zor
 4. Uşak/Karahallı Çeşmeleri
  Pages 419 - 436
  Türkan Acar
 5. Karaçay Türkleri’nin Karahisar-ı Sahib’e İskânı ve Karşılaşılan Sorunlar
  Pages 437 - 447
  Mehmet Güneş
 6. Muhammed İkbal’in Hayatındaki Türk Kavramı
  Pages 449 - 459
  Ahmet Altıntaş, Tuba İşler
 7. İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Yardım Sevenler Cemiyeti’nin Milli Müdafaa Hizmetlerine Yardım Faaliyetleri
  Pages 461 - 477
  Ceren Utkugün, Şaban Ortak
 8. Avusturya Seferinde Anadolu’dan Yapılan Katkılar: Yük ve Binek Hayvanları (1716)
  Pages 479 - 494
  Bekir Gökpınar
 9. Dede Korkut Kitabı ve Kırgız Edebiyatında ‘Yahşı/Cakşı’ Redifli Öğüt İfadeleri Üzerine
  Pages 495 - 499
  Cüneyt Akın
 10. Otizmli Öğrencilerin Katıldıkları Başarılı Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Algıları
  Pages 501 - 514
  Emine Ahmetoğlu, Yakup Burak, İbrahim Hakkı Acar
 11. Eğitim Enstitülerinde Yönetim
  Pages 515 - 528
  Fatih Demirel, Rukiye Köse
 12. Erken Çocukluk Döneminde Yönetici İşlevlerin Gelişimi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Türkiye’de Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
  Pages 529 - 546
  Tülay Gül Taşkın Gökçe, Prof. Dr. Adalet Kandır
 13. Örgütsel Vatandaşlığın Zorunlu Olması İş Tatminini Etkiler Mi? İş Stresi Bağlamında Bir İnceleme
  Pages 547 - 560
  Daimi Koçak, Gökhan Kerse, İlhami Yücel
 14. Hile Önleyici Olarak Sürekli Denetim Verimliliği
  Pages 561 - 572
  Murat Karahan, Mustafa Çolak
 15. Y Jenerasyonunun Finansal Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi
  Pages 567 - 579
  Sinan Saraçlı, Murat Akşit
 16. Türkiye’de Makroekonomik Faktörler ile Sağlık Harcamaları ve Sağlık Bakanlığı Bütçesi Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile İncelenmesi
  Pages 581 - 596
  Ümit Çıraklı
 17. KDV’ye Yeni Bir Öneri: İngiliz Modeli
  Pages 597 - 607
  Zeynep Demirci, Orçun Avcı
 18. Otel İşletmelerinde İçsel Pazarlama Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Antalya Örneği
  Pages 609 - 624
  Neslihan Kan Sönmez, Necdet Hacıoğlu
 19. Otel İşletmelerinde Uygulanan Hizmet Hatası Telafi Stratejilerinin Hizmet Kalitesi Algısına Etkisi
  Pages 625 - 646
  Uğur Akdu
 20. Mobilyada Cinsiyet Kavramı Üzerine Bir Araştırma: Tuvalet Masası Örneği
  Pages 647 - 656
  Gözde Altıparmakoğlu Sakarya