Afyon Kocatepe University Journal of Social Science
Cover Image
ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
 • ÖNEMLİ NOT: Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Saysı İçin Gönderilen Makale Önerileri dışındaki Makale Önerileri, dergimizin yoğunluğundan dolayı ancak 2020 yılındaki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir. 
 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine Makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 
 • 1999 yılından, 2018 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanan ve yayın kurulu kararı ile 2018 yılında 3 sayı olarak yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, dergi yönergesinde yapılan değişiklik ve yayın kurulu kararı doğrultusunda 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
 • NOT: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu" nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklemeniz beklenmektedir.
  • Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Saysı İçin Makale Çağrısı

  Bilindiği gibi 2019 yılı, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle “Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yılı” ilan edilmiştir. İslâm bilim tarihinin insanlığa yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, bu çalışmaları genç kuşaklara aktarmak için yapılacak her türlü etkinliğe, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve koordinatör Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) ile imzalanan işbirliği protokolü gereğince Afyon Kocatepe Üniversitesi de destek verecek ve katkı sağlayacaktır.

  Bu çerçevede, Dergimizin yayın kurulu kararı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün tensipleriyle Dergimizin bir sayısı, 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı olarak çıkarılacaktır.

  Bu bağlamda Üniversitenizde görev yapan öğretim elemanlarının aşağıda belirlenmiş konularda yaptığı çalışmalar, hakem sürecinden geçtikten sonra dergimizin özel sayısında yayınlanacaktır.

  Bu kapsamda aşağıda konu başlıkları verilen alanlardaki makalelerinizi özel sayımız için gönderebilirisniz.


  Not: Söz konusu makalelerinizi dergimiz sistemi aracılığıyla dergimize yüklerken, lütfen ilgili makalenin kapak sayfasına “Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı için” şeklinde bir not düşünüz.

  Katkılarınızı bekler saygılar sunarız.

  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı Konu Başlıkları

  1  Fuat Sezgin'in Hayatı ve Eserleri

  2. Fuat Sezgin'in Bilim ve Bilim Tarihi Anlayışı

  3  Fuat Sezgin ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

  4. Fuat Sezgin'in Bilim Tarihçiliğinin Düşünsel Temelleri

  5. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihçiliği

  6. Fuat Sezgin'in İslam'da Bilim ve Teknoloji Adlı Kitabının Analitik İncelenmesi

  7.  İslam Dünyasındaki Bilimsel Başarıların Sonraki Uygarlıklara Etkileri

  8. Türk Devletlerinde Bilim

  9.  Müslüman Bilim İnsanları ve Başarıları Üzerine

  10.  Medeniyet Yaratan Bilginin İslam Dünyasındaki Serüveni

  11. Bilim Tarihi: Geçmişi Yeniden Üretmek

  12.  Bilimde Parlak Başarı Evreleri: Mucize midir yoksa Doğal Gelişme mi?

  13.  Bugünü Bilim Tarihi Üzerinden Okumak

  14, Bilgi Erdem midir yoksa Güç müdür?

  15. Türk Medeniyet Tasavvurunun Bilgi Temelleri

  16.  Bilim, Bilim Tarihi ve Felsefe İlişkisi

  17. Bilimin Doğasının Anlaşılmasında Bilim Tarihinin Rolü

  18.  Bilgi Erdem-Bilgi Adalet-Bilgi Eylem İlişkisi

  19. Bilim Tarihi ve Kültürler Arası Dayanışma

  20.Türk Bilim Tarihçiliğinin Oluşumunda Geçmiş Uygarlıkların  İzleri 

Afyon Kocatepe University Journal of Social Science

ISSN 1302-1265 | e-ISSN 2149-4894 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Afyon Kocatepe University |
Cover Image

33.788

83.099
 • ÖNEMLİ NOT: Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Saysı İçin Gönderilen Makale Önerileri dışındaki Makale Önerileri, dergimizin yoğunluğundan dolayı ancak 2020 yılındaki sayılar için değerlendirmeye alınabilecektir. 
 • 1999 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne uygun olarak yayımlanmakta olan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin, Dergi-Park sistemine geçmeden önceki sayıları için: http://www.sbd.aku.edu.tr/?p=20
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine Makale yüklemeden önce "Dergi Yazım Kuralları"nı okuyunuz ve makalelerinizi, ilgili sayfada sunulan "Makale Hazırlama Formatı" nı kullanarak yazınız. 
 • 1999 yılından, 2018 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanan ve yayın kurulu kararı ile 2018 yılında 3 sayı olarak yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, dergi yönergesinde yapılan değişiklik ve yayın kurulu kararı doğrultusunda 2019 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanacaktır.
 • NOT: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu" nun da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) sisteme ek dosya (pdf) olarak yüklemeniz beklenmektedir.
  • Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Saysı İçin Makale Çağrısı

  Bilindiği gibi 2019 yılı, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle “Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yılı” ilan edilmiştir. İslâm bilim tarihinin insanlığa yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, bu çalışmaları genç kuşaklara aktarmak için yapılacak her türlü etkinliğe, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve koordinatör Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) ile imzalanan işbirliği protokolü gereğince Afyon Kocatepe Üniversitesi de destek verecek ve katkı sağlayacaktır.

  Bu çerçevede, Dergimizin yayın kurulu kararı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün tensipleriyle Dergimizin bir sayısı, 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı olarak çıkarılacaktır.

  Bu bağlamda Üniversitenizde görev yapan öğretim elemanlarının aşağıda belirlenmiş konularda yaptığı çalışmalar, hakem sürecinden geçtikten sonra dergimizin özel sayısında yayınlanacaktır.

  Bu kapsamda aşağıda konu başlıkları verilen alanlardaki makalelerinizi özel sayımız için gönderebilirisniz.


  Not: Söz konusu makalelerinizi dergimiz sistemi aracılığıyla dergimize yüklerken, lütfen ilgili makalenin kapak sayfasına “Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı için” şeklinde bir not düşünüz.

  Katkılarınızı bekler saygılar sunarız.

  Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı Konu Başlıkları

  1  Fuat Sezgin'in Hayatı ve Eserleri

  2. Fuat Sezgin'in Bilim ve Bilim Tarihi Anlayışı

  3  Fuat Sezgin ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

  4. Fuat Sezgin'in Bilim Tarihçiliğinin Düşünsel Temelleri

  5. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihçiliği

  6. Fuat Sezgin'in İslam'da Bilim ve Teknoloji Adlı Kitabının Analitik İncelenmesi

  7.  İslam Dünyasındaki Bilimsel Başarıların Sonraki Uygarlıklara Etkileri

  8. Türk Devletlerinde Bilim

  9.  Müslüman Bilim İnsanları ve Başarıları Üzerine

  10.  Medeniyet Yaratan Bilginin İslam Dünyasındaki Serüveni

  11. Bilim Tarihi: Geçmişi Yeniden Üretmek

  12.  Bilimde Parlak Başarı Evreleri: Mucize midir yoksa Doğal Gelişme mi?

  13.  Bugünü Bilim Tarihi Üzerinden Okumak

  14, Bilgi Erdem midir yoksa Güç müdür?

  15. Türk Medeniyet Tasavvurunun Bilgi Temelleri

  16.  Bilim, Bilim Tarihi ve Felsefe İlişkisi

  17. Bilimin Doğasının Anlaşılmasında Bilim Tarihinin Rolü

  18.  Bilgi Erdem-Bilgi Adalet-Bilgi Eylem İlişkisi

  19. Bilim Tarihi ve Kültürler Arası Dayanışma

  20.Türk Bilim Tarihçiliğinin Oluşumunda Geçmiş Uygarlıkların  İzleri 

Volume 21 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Serbest Piyasa, Birey ve Sosyal İlişkiler
  Pages 1 - 15
  Mehmet Kocaoğlu
 2. Türk Basınında Suriyeli Göçmenlere İlişkin Haberlere Yapılan Yorumların İncelenmesi
  Pages 17 - 30
  Emrullah Türk
 3. Hitabet Sanatı ve Eski Yunan-Roma, Türk ve Cahiliye Dönemi Arap Hitabeti
  Pages 31 - 48
  Abdurrahman Başcı
 4. Osmanlı Dönemi Bursa Polis Karakolları Ve Asayiş
  Pages 49 - 65
  İbrahim Yılmaz
 5. Artuklularda İktisadî Faaliyetler ve Sosyo-Kültürel Etkileri
  Pages 67 - 82
  Selim Kaya
 6. Anna Seghers’in Yedinci Şafak adlı Romanında Toplama Kampı ve Şiddet Olgusu
  Pages 87 - 96
  Cihan Tuncer
 7. Yaratıcı Drama Temelli Sınav Kaygısı İle Başetme Çalışmasının Özel/Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sınav Kaygısına Etkisi
  Pages 97 - 107
  Zeynep Karataş, Özlem Tagay
 8. 2012- 2013 Yılında 60-66 Ay Arasında Ve 66 Ay Üzerinde Birinci Sınıfa Başlamış Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeyleri Ve Benlik Saygılarının Karşılaştırılması
  Pages 109 - 128
  Alper Çuhadaroğlu, Sevda Çelik
 9. Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Öz-yeterlilik Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 129 - 147
  Gülçin Karakuş, Gürbüz Ocak
 10. Batı Akdeniz Yörüklerinin Ağzında Eski Türkçe Unsurlar
  Pages 149 - 171
  Emine Atmaca
 11. Sosyal Medya Kullanımı İle Kendini Gizleme ve Yaşam Doyumu Arasında Bir Bağlantı Var mı?
  Pages 173 - 190
  Abdulkadir Gölcü, Şükrü Balcı, Ayşe Arsal Gölcü
 12. İçmimarlık ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Ekolojik, Ekonomik ve Sosyal/Kültürel Açıdan İnceleme
  Pages 191 - 201
  Meryem Geçimli, B. Burak Kaptan
 13. Structural Changes and Purchasing Power Parity in Turkish Exchange Rates
  Pages 203 - 208
  İlhan Küçükkaplan, Hüseyin Ağır, Çağın Karul, Ahmet Koncak
 14. Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Yapısındaki Değişim Ve Gelişimler
  Pages 209 - 222
  Cantürk Kayahan, Hakan Sarıkale
 15. Devre Mülk/Tatil Sisteminde Karşılaşılan Yönetsel Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği
  Pages 233 - 237
  Mustafa Sandıkçı, Aylin Aktaş Alan
 16. Profesyonelleşmenin İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
  Pages 239 - 255
  İbrahim Kılıç, Hürriyet Çimen, Tülin Tunç, Neslihan Kan Sönmez
 17. Duygusal Emek Kişilik Özellikleri ile İlişkili mi? Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 257 - 267
  Yasin Keleş
 18. Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Öz Yeterliklerinin Akademik Başarı ve Bireysel Özellikler Açısından İncelenmesi
  Pages 269 - 286
  M. Murat Kızanlıklı, Cemal Ersin Silik
 19. Turizm İşletmeciliği Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği
  Pages 287 - 305
  Ahmet Baytok, Mehmet Boyraz, Elbeyi Pelit
 20. İşgörenlerin Örgütsel Güven Algılarının Belirlenmesi: Üniversite Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme
  Pages 307 - 329
  Mehmet Önder, Ercan Yavuz
 21. Temsili Demokrasideki Siyasal Katılım Sorununun Çözümünde Türkiye ve AB’nin STK’lara Yaklaşımı
  Pages 331 - 343
  Ahmet Nafiz Ünalmış
 22. Pozitif Bir Bilim Olarak Psikoloji
  Pages 345 - 357
  Hamdi Korkman
 23. 16-18. Yüzyılda Osmanlı Doğu Vilayetlerinde Safevi/Acem Hacılarıyla İlgili Değerlendirmeler
  Pages 359 - 378
  Esra Doğan Turay