GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences
Cover Image
e-ISSN 2645-9116 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Taki Can METİN | https://www.gsico.info/ijatrsshome

462

1.184

GSI JOURNALS SERIE A: ADVANCEMENTS IN TOURISM, RECREATION AND SPORTS SCIENCES (ATRSS) çift kör hakemli bir uluslararası akademik dergidir. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar alan uzmanı editörler tarafından ilgili hakemlere yönlendirilir. Tüm hakem değerlendirme raporları, katılımcılara elektronik olarak gönderilir. Hakemlere talep etmeleri halinde, katkılarını gösteren yazılı belge verilebilir

GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences

e-ISSN 2645-9116 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Taki Can METİN | https://www.gsico.info/ijatrsshome
Cover Image

462

1.184

GSI JOURNALS SERIE A: ADVANCEMENTS IN TOURISM, RECREATION AND SPORTS SCIENCES (ATRSS) çift kör hakemli bir uluslararası akademik dergidir. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalar alan uzmanı editörler tarafından ilgili hakemlere yönlendirilir. Tüm hakem değerlendirme raporları, katılımcılara elektronik olarak gönderilir. Hakemlere talep etmeleri halinde, katkılarını gösteren yazılı belge verilebilir