Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Cover Image
ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/e-gifder

155.584

397.523

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Takip eden sayı için son makale kabul tarihleri 15 Ocak ve 15 Temmuz'dur. Dergimizin yayın kurulu, yoğun başvuru olması halinde son makale kabul tarihlerini beklemeden yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

ISSN 2146-3301 | e-ISSN 2146-3301 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Gümüşhane Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/e-gifder
Cover Image

155.584

397.523

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi’nde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayınlanmaktadır. Takip eden sayı için son makale kabul tarihleri 15 Ocak ve 15 Temmuz'dur. Dergimizin yayın kurulu, yoğun başvuru olması halinde son makale kabul tarihlerini beklemeden yayın kabulü sürecini sonlandırabilir. 

 1. Derleme: Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 2. Araştırma Makalesi: Özgün araştırmaları ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 3. Teorik ve Kuramsal Makaleler: İlgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış makale. 

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-Gifder) ULAKBİM, EBSCO,, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARASTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi, SOBİAD ve Acarindex tarafından indekslenmektedir.

Volume 7 - Issue 1 - Mar 2019
 1. GAYRİ RESMİ İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 1 - 27
  İbrahim Sani Mert, Mustafa Bekmezci, Kemal Eroğluer
 2. SOSYAL MEDYADA GÖSTERİŞ TÜKETİMİ EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 28 - 60
  Tuğçe Tuğyam İLHAN, Yusuf Zafer Can UĞURHAN
 3. BOURDIEU’NUN İLİŞKİSEL YAKLAŞIMI IŞIĞINDA HALKLA İLİŞKİLER VE GÜÇ
  Pages 61 - 81
  Gülden Özkan
 4. CEO’LARIN MEDYADAKİ YANSIMALARININ KURUM İTİBARINA ETKİSİ
  Pages 82 - 109
  Adil Bical, Sevil Bayçu
 5. TÜRKİYE’DE RADYO ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ
  Pages 110 - 130
  Fırat Tufan
 6. TOPLUMSAL ROLLERDEKİ ÇATIŞMANIN TELEVİZYON REKLAMLARINDA KULLANIMI: GELİN-KAYNANA ÇATIŞMASININ REKLAMLARDAKİ SUNUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 131 - 154
  Ayça ÇEKİÇ AKYOL, Mevlüt AKYOL, Özgür KILINÇ
 7. DIE LEBENSGESCHICHTE VON YILMAZ GÜNEY UND EIN ÜBERBLICK SEINER FILMKUNST
  Pages 155 - 171
  CELAL HAYIR
 8. AVRUPA KALİTE YÖNETİM VAKFI (EFQM) MÜKEMMELLİK MODELİ ÇERÇEVESİNDE KURUM KÜLTÜRÜNÜN YAPILANDIRILMASI VE KURUMSAL İLETİŞİM İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
  Pages 172 - 204
  TAYFUN TÜRKOĞLU, NİLAY BAŞOK
 9. MARKA RİTÜELLERİNİN MARKA İMAJINA YANSIMALARI: AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI
  Pages 205 - 238
  Kamile ELMASOĞLU, Hülya A. ERTÜRK
 10. AYDINLANMA ÇAĞININ İÇECEĞİ KAHVEDEN POSTMODERN DÖNEMİN KÜRESEL TÜKETİM AKTÖRÜ KAHVEYE BİR YOLCULUK: LONDRA ÖRNEĞİ
  Pages 239 - 269
  Alper Değerli, Başak Değerli
 11. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 270 - 292
  Feryat Alkan, Ali Özcan
 12. ELEKTRONİK DERGİCİLİK BAĞLAMINDA ELEKTRONİK MİZAH DERGİLERİ
  Pages 293 - 320
  Duygu Dumanlı Kürkçü
 13. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MEDYASINDA ETİK SORUNSALI: KÜRTAJ DAVASI HABERLERİ ÖRNEĞİ
  Pages 321 - 344
  Gülay Asit
 14. TELEVİZYON VE YAŞLI BİREYLER: KONYA ÖRNEĞİNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI
  Pages 345 - 369
  Salih TİRYAKİ
 15. “SEMT BİZİM EV KİRA” 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA MAHALLE, FUTBOL VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
  Pages 370 - 397
  Servet Can Dönmez
 16. YEŞİLÇAM’IN HAYALETLERİ: 1980 SONRASI TÜRK SİNEMASININ ÜSLUP ARAYIŞLARINDA YEŞİLÇAM SANRILARI
  Pages 398 - 429
  Özgür Velioğlu Metin
 17. GÖLGE OYUNU FİLMİNDE GELENEKSEL TÜRK SEYİR SANATLARI’NIN YANSIMALARI
  Pages 430 - 455
  Ahmet Dönmez, Rifat Becerikli
 18. TELEVİZYON REKLAMLARINDA ÇOCUK MAHREMİYETİNİN İHLALİ
  Pages 456 - 482
  Hatice Burcu ÖNDER
 19. DİL DEĞİŞİMİ VE TELEVİZYON SUNUCULARININ DİL KULLANIMI
  Pages 483 - 507
  Işıl Tombul
 20. GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA GEÇİŞ SÜRECİNDE DEĞİŞEN GAZETECİLİK ‘YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 508 - 536
  EMEL DEMİR ASKEROĞLU, Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU
 21. TUTAN/TUTMAYAN DİZİ TANIMLAMASI İLE YARATILAN YERLİ DİZİLERİN FARKLILIĞI YANILSAMASINA KARŞI YERLİ DİZİLERİN AYNILIĞI
  Pages 537 - 565
  Seyhan Aksoy, Didem Çabuk