Articles


M. BIÇAKCI, M. BALOĞLU
Üstün Zekâlılarda Beklenmedik Düşük Başarı (BDB): Özellikler, Etken Faktörler ve Müdahale, Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, (2020)
H. ÖZTEKE KOZAN, M. BALOĞLU, Ş. KESİCİ
The Associaton between Cognitive-Emotion Regulation and Emotion Management, Sakarya University Journal of Education, (2019)
K. KARATAŞ, M. BALOĞLU
Tevekkülün Psikolojik Yansımaları, Çukurova University Journal of Faculty of Divinity, (2019)
H. OZTEKE KOZAN, M. BALOĞLU, Ş. KESİCİ, Z. KAMER
GENÇ KIZLARIN EVLİLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: NEDEN EVLENİRİM? NEDEN EVLENMEM?, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty, (2019)
H. ÖZTEKE KOZAN, Ş. KESİCİ, M. BALOĞLU
Multivariate Relationships Between Emotional Management Skills and Forgiveness, Journal of Values Education, (2017)
M. BALOĞLU
Çok Değişkenli Regresyon Analizlerinde Sürekli Bağımsız Değişkenler Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016)
Ç. KÖKSAL, E. ERGİNER, M. BALOĞLU
MEANINGS ATTRIBUTED TO READING AND WRITING BY FIRST GRADE STUDENTS: A METAPHOR ANALYSIS, The Journal of Social Sciences Research, (2016)
M. BALOĞLU
Subjective and Objective Assessment of Mathematics Anxiety Levels among College Students, Bogazici University Journal of Education, (2015)
S. DEMİRBAĞ BOLAT, R. ŞAHİN, M. BALOĞLU
Domestic Violence and Bullying at School, The Journal of Social Sciences Research, (2011)