Subjects

• Education & Teacher Training
• Religion
• Social Science
• Sociology
• Sports


Articles


C. SELECİLER, M. TÜRKMEN
HALK DANSÇILARININ İMGELEME VE OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER, International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), (2020)
B. REFAS TURKMEN, M. TÜRKMEN
İslâm Kelimesinin Semantik Analizi, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), (2020)
M. GÖKDAĞ, M. TÜRKMEN, H. AKYÜZ
Okul Yöneticilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Bartın Örneği), International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), (2019)
M. GÖKDAĞ, M. TÜRKMEN, H. AKYÜZ
Okul Yöneticilerinin Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarına Dair Görüşlerinin İncelenmesi (Bartın Örneği), International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), (2019)
H. GÜLER, M. TÜRKMEN
Investigation of the effects of leisure time constraints of the university students in physical education and sport scholls on their leisure time motivation: Bartın university sample, International Journal of Recreation and Sports Science, (2018)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2018)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2018)
S. VAROL, M. TÜRKMEN
Analysis of the Teaching Competence Perception Levels of Physical Education Teacher Candidate University Students, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), (2017)
R. VAROL, S. VAROL, M. TÜRKMEN
Examination of the Attitudes of University Students in Bartin University towards Sports, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), (2017)
M. TÜRKMEN
Editorial, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), (2017)
O. İMAMOĞLU, A. DİLEK, M. TÜRKMEN
Athletic Training Centers and Olympic Preparatory Centers in Turkey, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), (2017)
H. AKYÜZ, F. YAŞARTÜRK, İ. AYDIN, E. ZORBA, M. TÜRKMEN
The Investigation of the Relationship between University Students’ Levels of Life Quality and Happiness, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), (2017)
M. TURKMEN
Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. TURKMEN
Table of contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. Turkmen
Table of contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. Turkmen
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. Turkmen
Table of contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. Turkmen
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. Turkmen
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
H. AKYÜZ, M. TÜRKMEN
The Importance of Sports Activities in Spare Time for Prospective Students of the School of Physical Education and Sport, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. Turkmen
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TÜRKMEN
Editorial and Contents, International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), (2016)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TÜRKMEN, Y. ABDURAHİMOĞLU, S. VAROL, M. GÖKDAĞ
The Attitudes of the Students Attending to Faculty of Islamic Sciences towards Sports (The Sample of Bartın University), International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), (2016)
M. Turkmen
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. Turkmen
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
F. YAŞARTÜRK, F. ÇALIK, M. KUL, M. TÜRKMEN, H. AKYÜZ
Analysıs Of The Socıal Physıcal Anxıety Status Of The Students Attendıng To Physıcal Educatıon And Sport Colleges, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TÜRKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TÜRKMEN, S. VAROL
Analysis of the Effects of Physical Education and Sport Courses on the Development of Sportsmanship Attitude of Secondary School Students: (Bartın City Sample), International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), (2015)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Message from the editorial board, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
A. ÖZKAN, T. BOZKUŞ, M. KUL, M. TÜRKMEN, Ü. ÖZ, C. CENGİZ
Halk Oyuncularının Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi ve İlişkilendirilmesi , International Journal of Sport Culture and Science, (2013)
T. BOZKUŞ, M. TÜRKMEN, M. KUL, A. ÖZKAN, Ü. ÖZ, C. CENGİZ
DETERMINATION AND RELATIONSHIPS OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AND HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS IN PHYSICAL EDUCATION STUDENTS , International Journal of Sport Culture and Science, (2013)
M. ÇUBUK, M. TÜRKMEN
URBAN TRANSPORTATION WITH RAILWAY IN ANKARA, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (2013)