Konular

• Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
• İlahiyat
• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
• Sosyoloji
• Spor Bilimleri


Makaleler


M. GÖKDAĞ, M. TÜRKMEN, H. AKYÜZ
Okul Yöneticilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Bartın Örneği), Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. GÖKDAĞ, M. TÜRKMEN, H. AKYÜZ
Okul Yöneticilerinin Kadınların Spor Etkinliklerine Katılımlarına Dair Görüşlerinin İncelenmesi (Bartın Örneği), Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2019)
H. GÜLER, M. TÜRKMEN
Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin boş zaman engellerinin boş zaman motivasyonlarına etkisinin araştırılması: Bartın üniversitesi örneği, Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi, (2018)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2018)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2018)
R. VAROL, S. VAROL, M. TÜRKMEN
Bartın Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), (2017)
M. TÜRKMEN
Editoryal, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), (2017)
S. VAROL, M. TÜRKMEN
Beden Eğitimi Öğretmeni Adayı Son Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretim Yeterlilik Algı Düzeylerinin Belirlenmesi, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), (2017)
H. AKYÜZ, F. YAŞARTÜRK, İ. AYDIN, E. ZORBA, M. TÜRKMEN
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), (2017)
O. İMAMOĞLU, A. DİLEK, M. TÜRKMEN
Türkiye’de Sporcu Eğitim Merkezleri ve Olimpik Hazırlık Merkezleri, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), (2017)
M. TURKMEN
Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. TURKMEN
Table of contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. Turkmen
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. Turkmen
Table of contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2017)
M. Turkmen
Table of contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. Turkmen
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
H. AKYÜZ, M. TÜRKMEN
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci Adaylarının Boş Zamanlarını Değerlendirmesinde Spor Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. Turkmen
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. Turkmen
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TÜRKMEN
Editoryal ve İçindekiler, Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2016)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TÜRKMEN, Y. ABDURAHİMOĞLU, S. VAROL, M. GÖKDAĞ
İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Bartin Üniversitesi Örneği), Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2016)
M. Turkmen
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. Turkmen
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
F. YAŞARTÜRK, F. ÇALIK, M. KUL, M. TÜRKMEN, H. AKYÜZ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FİZİKİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TURKMEN
Table of Contents, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TÜRKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2016)
M. TÜRKMEN, S. VAROL
Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Ortaokul Öğrencileri Üzerinde Sportmenlik Davranışı Oluşturma Etkisinin Belirlenmesi: (Bartın İl Örneği), Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2015)
M. TURKMEN
TABLE OF CONTENTS, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
TABLE OF CONTENTS, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
TABLE OF CONTENTS, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
TABLE OF CONTENTS, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
TABLE OF CONTENTS, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
TABLE OF CONTENTS, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Editorial, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
TABLE OF CONTENTS, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
TABLE OF CONTENTS, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
IntJSCS is an International Refereed Scientific Journal published quarterly by ISCSA, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Studying the influence and dimensions of Competitive Intelligence of Coaches on performance of current Soccer teams of The Iranian Premier League According to Component Balanced Scorecard (BSC), International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
M. TURKMEN
Message from the editorial board, International Journal of Sport Culture and Science, (2015)
T. BOZKUŞ, M. TÜRKMEN, M. KUL, A. ÖZKAN, Ü. ÖZ, C. CENGİZ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ, International Journal of Sport Culture and Science, (2013)
A. ÖZKAN, T. BOZKUŞ, M. KUL, M. TÜRKMEN, Ü. ÖZ, C. CENGİZ
HALK OYUNCULARININ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ, International Journal of Sport Culture and Science, (2013)
M. ÇUBUK, M. TÜRKMEN
Ankara’da Raylı Ulaşım, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2013)