Kilikya Journal of Philosophy
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-9327 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Mersin University | http://dergipark.org.tr/kilikyaAs an e-journal,  Kilikya Journal of Philosophy is published 2 issues per year, April and October.

Kilikya Journal of Philosophy is indexed by The Philosopher's Index from the first issue.

Kilikya Journal of Philosophy is indexed by ULAKBİM TR Dizin since 2018.

Manuscripts should be submitted to [ kfdergisi@gmail.com ]

"Cilicia Journal of Philosophy", former name of the journal, has been changed as "Kilikya Journal of Philosophy".

Kilikya Journal of Philosophy

e-ISSN 2148-9327 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Mersin University | http://dergipark.org.tr/kilikya
Cover ImageAs an e-journal,  Kilikya Journal of Philosophy is published 2 issues per year, April and October.

Kilikya Journal of Philosophy is indexed by The Philosopher's Index from the first issue.

Kilikya Journal of Philosophy is indexed by ULAKBİM TR Dizin since 2018.

Manuscripts should be submitted to [ kfdergisi@gmail.com ]

"Cilicia Journal of Philosophy", former name of the journal, has been changed as "Kilikya Journal of Philosophy".

Issue 2 - Oct 15, 2020
 1. Port-Royal Mantığı’nda Tasımsal Geçerliliğin Saptanışı
  Pages 1 - 14
  Arman BESLER
 2. Phaidon’da Ruhun Ölümsüzlüğü: Karşıtların Döngüselliği Argümanı (70C-72A)
  Pages 15 - 23
  Refik GÜREMEN
 3. Yeniçağ’daki Spiritüel Cevher Anlayışına De La Mettrie’nin İtirazı
  Pages 24 - 36
  S. Atakan ALTINÖRS
 4. Kadavranın Donuk Metamorfozunda İzler Bakış ve Müstehcen-Bakış
  Pages 37 - 56
  Özlem DERİN
 5. Stoacı Alegori: Herakles ve İşleri
  Pages 57 - 74
  Melike MOLACI
 6. Feminist Tarihyazımında Soykütüksel Yaklaşım: Eleştirel Tarih
  Pages 75 - 91
  Serpil DURĞUN
 7. Emancipation in Capitalist Society: Sovereignty as Renunciation and Expenditure in the Thought of George Bataille
  Pages 92 - 109
  Zeliha DİŞCİ
 8. Bilim Felsefesi Bilim Pratiğinden Ne Öğrenebilir?
  Pages 110 - 132
  A. Dinçer ÇEVİK
 9. Nagel’ın Düşüncesinin Öncüleri: Farrell ve Sprigge
  Pages 133 - 149
  Nazım GÖKEL
 10. Emmanuel Levinas'ta Komşuluk Kavramı
  Pages 150 - 168
  Yusuf BUHURCU
 11. The Significance of Time, Being and Transcendence on the Road to the Heideggerian Authentic Self
  Pages 169 - 182
  Volkan ÇİFTECİ
 12. David Hume’un Beğeni Standardı I: Farklılıklar ve Standart
  Pages 183 - 196
  Soner SOYSAL
 13. Kant Felsefesinde Hukuk, Kamusallık ve Yurttaşlık
  Pages 197 - 213
  Zeynep SAVAŞÇIN
 14. “Nedir?” ve “Nereden/Nasıl Anlarız?” Sorularından Performatif Felsefenin Ürettiği “Devinen Bilgi”ye Doğru
  Pages 214 - 228
  Demet KURTOĞLU TAŞDELEN
 15. Fizik ve Astronomi Bilimlerindeki Gelişmeler Bağlamında Modern Dönem Doğa Tasarımının Oluşumu Üzerine Bir Sorgulama
  Pages 229 - 246
  Seçil ÖZDEMİR
 16. Rawls ve Nozick Bireysel Haklar, Tercihler ve Yetenekler Üzerine
  Pages 247 - 262
  Aysun AYDIN
 17. Immanuel Kant’ın Canlı Doğa Sorununa Teleolojik Yaklaşımının İncelenmesi
  Pages 263 - 277
  Nefise BARAK
Indexes and Platforms