Pamukkale University Journal of Education
Cover Image
ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Period Tri-annual | Founded: 1996 | Publisher Pamukkale University |

130.798

355.480

Dergimize olan yoğun ilgi ve dergimizin yeniden yapılandırma sürecinden dolayı sistemimiz Ocak 2020 tarihine kadar makale gönderimine kapatılmıştır. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
Pamukkale University Journal of Education

ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Period Tri-annual | Founded: 1996 | Publisher Pamukkale University |
Cover Image

130.798

355.480

Dergimize olan yoğun ilgi ve dergimizin yeniden yapılandırma sürecinden dolayı sistemimiz Ocak 2020 tarihine kadar makale gönderimine kapatılmıştır. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
Volume 46 - Issue 46 - May 2019
 1. Dijital Oyun Popüler mi? Ebeveynlerin Çocukları İçin Oyun Tercihlerinin İncelenmesi
  Pages 1 - 17
  Nesrin Işıkoğlu Erdoğan
 2. Okul Yöneticilerinin Eğitiminde Dijital Olumlu Öyküleme Yönteminin Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi
  Pages 18 - 38
  Songül Karabatak, Dönüş Şengür
 3. Eğitim Fakültelerinin Misyonları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 39 - 56
  Yener Akman
 4. Kimya Öğretmen Adaylarının Çözünürlük Konusuna İlişkin Submikroskobik Seviyedeki Anlama Düzeylerinin Çizimlerle Belirlenmesi
  Pages 57 - 87
  Ayşegül Tarkın Çelikkıran, Cemal Gökçe
 5. Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanlarına ve Çalışma Yöntemlerine İlişkin Görüşleri ve Metaforları
  Pages 88 - 107
  Fatma Önen Öztürk, Oya Ağlarcı
 6. Çok Boyutlu Ebeveynlik Stillerini Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇESDÖ) (Ebeveyn Formu) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 108 - 131
  Ali Karababa
 7. Biyoloji Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Uygulamaları: Öğrenme Eksikliğini Tanımlama Ögesi Örneği
  Pages 132 - 149
  Naci Bayrak, Muammer Çalık, Salih Doğan
 8. Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 150 - 174
  Dilek Doğan, Mehmet Fatih Yiğit, Arman Alır, Ayça Fidan, Özkan Özbay, Hakan Tüzün
 9. Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajı, Öz-Şefkat, Depresif Duygulanım ve Cinsiyet
  Pages 175 - 190
  Öznur Bayar
 10. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Resimli Öykü Kitaplarına İlişkin Görüşleri ve Staj Uygulamaları
  Pages 191 - 214
  Emine Kılınçcı, Erol Duran
 11. Kariyer Araştırma Öz-yeterliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 215 - 229
  Fedai Kabadayı, Mustafa Şahin
 12. İlişki Doyumunun Mükemmeliyetçilik ve Güven Aracılığıyla Yordanması
  Pages 230 - 249
  Gözde Şensoy, Esra Asıcı, Fatma Ebru İkiz
 13. Okul Farkındalığı Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 250 - 270
  Hilal Büyükgöze, Murat Özdemir
 14. Çevrimiçi Kavram Haritalarının Fen Bilimleri Dersindeki Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
  Pages 271 - 289
  Abdulkadir Karacı, Mehmet Güleç
 15. The Effect of the Item–Attribute Relation on the DINA Model Estimations in the Presence of Missing Data
  Pages 290 - 306
  Ömür Kaya Kalkan, Tahsin Oğuz Başokçu
 16. Mesleki Gelişim Programının Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sınıf İçi Performansına Etkisi: Bilimin Doğası Öğretimi
  Pages 307 - 327
  Gizem Tekin, Nihal Doğan, Serhat İrez, Yalçın Yalaki, Gültekin Çakmakçı
 17. Araştırmaya Dayalı Öğrenme Stratejisinin Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 328 - 348
  Fatma Şaşmaz Ören, Kübranur Sarı
 18. Okul Paydaşları Bağlamında Kamu Okullarındaki Parasal Sorunlar: Fenomenolojik Bir Araştırma
  Pages 349 - 364
  Süleyman Yıldız, Aydın Balyer
 19. Okul Müdürünün Kullandığı Motivasyonel Dil ile Öğretmenin Müdüre Duyduğu Bağlılık Arasındaki İlişki
  Pages 365 - 379
  Selçuk Demir
 20. Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programına Katılan Öğretmenlerin Mültecilere Yönelik Tutumları
  Pages 380 - 393
  Fatih Tanrıkulu
 21. 2005’ten 2018’e Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
  Pages 394 - 415
  Aziz İlhan, Recep Aslaner