Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Şırnak Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/sirnakifd

44.966

107.341

Our journal is scanned by Turkish National Index, EBSCO Host: Academic Search Ultimate database, ISAM and SOBIAD Social Sciences Citation Index.The publication language of our journal is Turkish, English and Arabic. In our journal, scientific articles in the field of religious studies (Social and Humanities / Religious Sciences), translation articles, case reports and book reviews are published.

Şırnak University Journal of Divinity Faculty is a double-sided, blinded and peer-reviewed journal. It is published in electronic format (online) in June and December from 2019. The responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors. All publication rights of the published articles belong to the publisher and cannot be partially or completely printed, duplicated or transferred to the electronic media. Please send us the articles and works you want to be published in our journal via the "Submit article" link on the main page. The articles should include abstracts between 150-250 words, keywords between 5-8 words and an extended summary of at least 750 words. In our journal, ISNAD footnote citation system has been adopted as a bibliography (http://www.isnadsistemi.org). The articles must be prepared according to ISNAD citation system and the format specified in "Author Guidelines" link before uploading to the system.

The period of article acceptance dates to our journal is from 1 January to 15 April for the June issue; For the December issue, it will be from 1 July to 15 October and the dates other than this will be closed to article acceptance.If the number of articles reaches a sufficient level, the process of accepting articles may be closed before these dates.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-4901 | e-ISSN 2667-6575 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Şırnak Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/sirnakifd
Cover Image

44.966

107.341

Our journal is scanned by Turkish National Index, EBSCO Host: Academic Search Ultimate database, ISAM and SOBIAD Social Sciences Citation Index.The publication language of our journal is Turkish, English and Arabic. In our journal, scientific articles in the field of religious studies (Social and Humanities / Religious Sciences), translation articles, case reports and book reviews are published.

Şırnak University Journal of Divinity Faculty is a double-sided, blinded and peer-reviewed journal. It is published in electronic format (online) in June and December from 2019. The responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors. All publication rights of the published articles belong to the publisher and cannot be partially or completely printed, duplicated or transferred to the electronic media. Please send us the articles and works you want to be published in our journal via the "Submit article" link on the main page. The articles should include abstracts between 150-250 words, keywords between 5-8 words and an extended summary of at least 750 words. In our journal, ISNAD footnote citation system has been adopted as a bibliography (http://www.isnadsistemi.org). The articles must be prepared according to ISNAD citation system and the format specified in "Author Guidelines" link before uploading to the system.

The period of article acceptance dates to our journal is from 1 January to 15 April for the June issue; For the December issue, it will be from 1 July to 15 October and the dates other than this will be closed to article acceptance.If the number of articles reaches a sufficient level, the process of accepting articles may be closed before these dates.

Volume 10 - Issue 22 - Jun 2019
 1. Mevlânâ Halid el-Bağdâdi’ye Göre İrşad ve Mürşid-i Kâmil
  Pages 5 - 22
  Abdulcebbar Kavak
 2. John Bishop’ın Ilımlı İmancılığı ve Risk Olarak İman
  Pages 23 - 41
  Abdulkadir Tanış
 3. حكم المشتبهات بين الأمس واليوم
  Pages 42 - 57
  Adnan Algül, Vasim Armanazi
 4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları
  Pages 58 - 78
  Ali Baltacı, Yusuf Aydın
 5. İslam Hukuk Metodolojisinde Nasların Mubahlığa Delalet Etme Yolları
  Pages 79 - 108
  İbrahim Yılmaz
 6. İslâm İktisat Düşüncesinin Gelişim Sürecinde Fıkıh İlminin Yeri
  Pages 109 - 133
  Mehmet Salih Kumaş, Gülizar Artuç
 7. Gazzâli’ye Göre Niyet Eğitiminin Mahiyeti
  Pages 134 - 162
  Muhammed Muhdi Gündüz
 8. Katolik Kilisesinin Günlük İbadet Kitaplarının İçeriği ve Türkiye’de Kullanılan Muadilinin Analizi
  Pages 163 - 180
  Musa Osman Karatosun
 9. Dinî Referanslarda Ailenin Sorumluluğu Bağlamında Çocuğun Dinî Eğitimine Dair Bazı İlkeler
  Pages 181 - 196
  Mustafa Çoban
 10. Geçmişten Günümüze Azerbaycan Alban Udi Halkının Hristiyanlık Serüveni
  Pages 197 - 216
  Nizami Afandiyev
 11. Âlem Ezelî Midir? Duns Scotus'un Yaklaşımı Üzerine Bir İnceleme
  Pages 217 - 231
  Özcan Akdağ
 12. Fahreddîn er-Razî’nin Tanrı Tasavvurunu Üzerine İnşa Ettiği Yedi Öncül
  Pages 232 - 249
  Ruhullah Öz
 13. Kuran’da İstiḫdâm Sanatı
  Pages 250 - 269
  Sabğatullah Tayfur
 14. Arap Dilinde İ‘lâl Kuralları ve Uygulamalı Örnekleri
  Pages 270 - 285
  Selman Yeşil
 15. دراسة وتدريس الحديث النبوي في تركيا - المشكلات والحلول (دراسة وصفية تحليلية
  Pages 286 - 309
  Thamer Hatamleh
 16. Sahîhayn ve Sîret-i İbn Hişâm’daki Siyer Rivâyetlerinin Yöntem Bakımından Mukayesesi
  Pages 310 - 333
  Üzeyir Durmuş
 17. Hasan Bin Muhammed el-Hanefiyye’nin Hayatı, Kadere Dair Risâlesi ve Kaderle İlgili Görüşleri
  Pages 334 - 362
  Yasin Ulutaş
 18. Nahivde İstishâb Yöntemi Örneğinde Aslın Dışına Çıkılan Durumlar
  Pages 363 - 380
  Yunus İnanç
 19. Mardin Arapça Diyalekti, yazar Mehmet Şayır (1. Baskı, İstanbul: Akdem Yayınları, 2017; 177 s.)
  Pages 381 - 386
  Emin Cengiz