avatar
Bahtiyar Makaroğlu Doç. Dr. Ankara University
Yayın 9 Hakemlik 12 CrossRef Atıf 5 TR Dizin Atıf 1
9 Yayın
12 Hakemlik
5 CrossRef Atıf
1 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Dilbilim Dil Belgeleme ve Açıklama Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil) Türk İşaret Dİli Derlemdilbilim

Kurum

Ankara University

Yayınlar

0

358

Türk İşaret Dilindeki Olumsuzluk Stratejilerinin Derlem-Tabanlı Tipolojisi
Yayın Bilgisi: 2021 , Dilbilim Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.18492/dad.853176
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 996

0

996

0

484

0

1243

0

687

TÜRK İŞARET DİLİNDE GÖNDERİMSELLİK VE İŞARET ALANI
Yayın Bilgisi: 2020 , Dil Dergisi
DOI: 10.33690/dilder.651015
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1681

0

1681

0

2115

0

1834

INFLECTIONAL MORPHOLOGICAL AWARENESS OF TURKISH DEAF STUDENTS
DOI: 10.1501/sbeder_0000000109
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 91

0

91

Yayınlar

1

0

358

Türk İşaret Dilindeki Olumsuzluk Stratejilerinin Derlem-Tabanlı Tipolojisi
Yayın Bilgisi: 2021 , Dilbilim Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.18492/dad.853176
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 996

2

0

996

1

0

1243

Şablon Biçimbilim Açısından Türk İşaret Dilinde (TİD) Uyum Eylemleri
Yayın Bilgisi: 2018 , Dilbilim Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.18492/dad.374152
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1834

1

0

1834

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.