Makaleler


S. DEMİR, H. ALMALI
Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
S. DEMİR, A. YILMAZ
EN İYİSİ BU MU? TÜRKİYE’DE YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ POLİTİKASININ VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
S. DEMİR, M. GEZİCİ
TARİHİ DİZİ VE FİLMLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YANSIMALARI, Turkish History Education Journal, (2018)
E. KILIÇ, S. DEMİR
Türkiye’deki Afgan Mülteci Öğrencilerin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti Milli Değerleri, Değerler Eğitimi Dergisi, (2017)
E. TOPRAK, S. DEMİR
İlkokul 4. Sınıf “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersinde Yaşanan Sorunların Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)
H. KOÇ, S. DEMİR
Developing Valid and Reliable Map Literacy Scale, Review of International Geographical Education Online, (2014)
S. DEMİR, E. Yorulmaz
Tarih Derslerinde Akıllı Tahta Kullanım Durumunun İncelenmesi (Bir Durum Çalışması), Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2014)
S. DEMİR, M. BOZBEK
Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Vatandaşlık ve Demokrasi Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2014)
S. DEMİR, K. BÜTÜNER
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2014)
A. DEMİR, Y. AKENGİN
SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, (2010)