Cilt: 24 - Sayı: 2

Yıl: 2020

ÖZEL HUKUK

KAMU HUKUKU

Araştırma Makalesi

4. UNUTULMA HAKKININ BİR “İNSAN HAKKI”NA DÖNÜŞME YOLCULUĞU