Cilt: 24 - Sayı: 2

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

14. Kadınlarda Siber Mobbing Düzeyinin İncelenmesi: Erzurum Örneği

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.