Sayı: 5 - Mine Mengi, 30.10.2016

Yıl: 2016

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Araştırma Makalesi

16. DİVÂN ŞİİRİNDE VATAN

ULAKBİM-DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) 

Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir.