Makaleler


A. CEYHAN
HARPUTLU ÖMER NAÎMÎ’NİN İSLÂMÎ BİLGİ VE ÖĞÜTLER VEREN BİR NASİHATNAMESİ: MANZÛME-İ NAÎMİYYE, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], (2020)
A. CEYHAN
Şair İsmâil’in Hz. Ali’ye Ait Yüz Söz Tercümesi, Kalemname, (2020)
A. CEYHAN, H. YILMAZ
MÜTERCİMİ BİLİNMEYEN BİR NESRÜ’L-LEÂLÎ TERCÜMESİ, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], (2020)
â. CEYHAN, H. YILMAZ
Arapça Güzel Sözler Derlemesİ Nesrü’l-leâlî’nin Mensur Bir Tercümesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
Â. CEYHAN, B. ŞIĞVA
HACI İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN BİR ESERİ: Mİ‘RÂC-I FAHR-İ ÂLEM, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], (2019)
â. CEYHAN
1892 ve 1893’te Basılmış Bir Türk Edebiyatı Antolojisi: Enmuzec-i Edebiyyat-ı Türkiyye, Erdem, (2019)
â. CEYHAN, B. ATA
MÜTERCİMİ BİLİNMEYEN BİR KIRK HADİS TERCÜMESİ: KIRK DİLBER, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], (2018)
â. CEYHAN, H. YILMAZ
“LUTFΔ MAHLASLI BİR ŞAİRİMİZİN MANZUM BİR ESERİ: NAZM-I NESR-İ LEÂL, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
A. CEYHAN, Y. KARADENİZ
Mütercimi Bilinmeyen Bir Sad-Kelime-i Alî Tercümesi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (2017)
â. CEYHAN, F. KOYUNCU
DÖRT HALİFEYE DAİR MENKIBELER VE RAFİZÎ’YE NASİHATLER: MENKABET-İ ÇEHÂR-YÂR-İ KİBÂR, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
A. CEYHAN
17. ASIRDA YAŞAMIŞ AKSARAYLI BİR ÂLİM, ŞAİR VE YAZAR: DÂNİŞÎ ŞA‘BÂN BİN MUSTAFA’NIN HAYATI, ESERLERİ VE HZ. ALİ’DEN YÜZ SÖZ TERCÜMESİ, Türkiyat Mecmuası, (2017)
â. CEYHAN, Y. CEYHAN
YİRMİNCİ ASIR TÜRK EDEBİYATI YAZARI DR. OTTO HACHTMANN’A GÖRE MEHMED ÂKİF, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
A. CEYHAN
İSLÂM VE TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARINDA BİR ÖMÜR: H. AHMED SCHMİEDE- HAYATI, FAALİYETLERİ VE NEŞRİYATI, Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), (2016)
â. CEYHAN
ŞİRVANLI HATİBOĞLU HABÎBULLÂH’IN HZ. ALİ’DEN YÜZ SÖZ TERCÜMESİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
P. CEYHAN, A. AYDOĞAN
MEHMED ALİ FETHÎ’NİN TERCEME-İ NESÂYİH-I EFLÂTÛN-I İLÂHÎ İSİMLİ ESERİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)
A. CEYHAN
17. ASIR MEVLEVI EDEBIYATINDAN BIR PORTRE: ADEM DEDE, Türkiyat Mecmuası, (2011)