Sayı: 19, 1.07.2019

Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

 

. Rus Toplumunda Semaverin Önemi

 

. Eski Çağ’da Muş

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal alanlarda nitelikli akademik çalışmaları bir araya getirmek  amacıyla yayın yapan Uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz nicelikten çok niteliğe öncelik vermekte ve uluslararası bilimsel kriterlere uyma yolunda taviz vermeden yayın yapmaktadır.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Uluslararası hakemli, multidisipliner bir dergidir. Açık erişim sistemiyle yayımlanan Dergimiz, yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ocak, Mayıs ve Ekim aylarında, yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimiz; Felsefe ve Din Bilimleri, Dil Edebiyat ve Sanat, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler ve Turizm şeklinde bölümlenmiştir.

                                                                                       IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (SOSBİLDER) YAZIM KURALLARI


Dergimize gönderilen yazıların aşağıda belirtilen ölçülere ve yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Bu ölçülere ve kurallara uygun olmayan yazılar doğrudan reddedilecektir. Makalenizi düzenlemek için lütfen makale şablonunu kullanınız. Ayrıca süreçle alakalı izlemeniz gereken yol için https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsosbilder/page/12324 linkinde yer alan uyarıları dikkatle okuyunuz. 

Yazar ad(lar)ı ve adresi: Makalede, yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, sistem yöneticisi tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir. Yukarıda sözü edilen bilgilere yer verilen makaleler doğrudan reddedilecektir.

• Özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, kullanılan yazı tipi de yazıyla birlikte gönderilmelidir.

Makale Sayfa Düzeni: A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında yazılmalıdır. İlk sayfanın bütün kenar boşlukları 1 cm diğer sayfaların tüm kenar boşlukları ise 3 cm boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sayfalar numaralandırılmamalıdır. Makale, sisteme word dosyası formatında yüklenmelidir. Başka bir formatta yüklenen makaleler doğrudan reddedilecektir.

Türkçe Başlık: Sitka Banner yazı tipi, kelimelerin ilk harfleri büyük, 12 punto, dik yazılmalıdır.

ÖZ (Başlık): Sitka Banner yazı tipi, 11 punto, büyük harfle, ortalı, iki yana yaslı yazılmalıdır.

ÖZ (Metin): Sitka Banner Yazı Tipi, 9 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, (ÖZ en az 150 en çok 200 kelime olmalıdır)

Anahtar Kelimeler (Başlık): Sitka Banner yazı tipi, 9 punto, iki yana yaslı, sadece ilk harf büyük, (en çok 10 kelime)

İngilizce Başlık: Sitka Banner yazı tipi, kelimelerin ilk harfleri büyük, 11 punto, eğik yazılmalıdır.

ABSTRACT (Başlık): Sitka Banner yazı tipi, 11 punto, büyük harfle, ortalı, iki yana yaslı.

ABSTRACT (Metin): Sitka Banner yazı Tipi, 9 punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı.

Keywords (Başlık): Sitka Banner yazı tipi, 9 punto, iki yana yaslı, sadece ilk harf büyük, (en çok 10 kelime)

• Giriş, Sonuç ve Kaynakça Başlığı Dahil Tüm İç Başlıklar: Times New Roman, 11 punto, sadece ilk harfleri büyük

Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Tüm başlıklar mutlaka numaralandırılmalıdır.
Ana Metin: Times News Roman yazı tipi, 11 punto, paragraftan önce 6, paragraftan sonra 6 nk boşluk, 1,15 satır aralıklı, iki yana yaslı, ilk satır girinti değeri 0 cm (paragraf başında girinti olmayacak).

Tablolar ve Şekiller: Tabloların ve şekillerin numarası ve başlığı bulunmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numarası, adı ve varsa kaynağı şeklin hemen altına, 9 punto, dik olarak, ortalı şekilde, yazılmalıdır.

Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, tablo ve şekillerdeki kurallara uyulmalıdır. Şekil, çizelge ve resimler estetik olmak şartı ile metin içinde uygun yerlere yerleştirebilir.

Dipnot: Dipnotlarda otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotta yer alan bütün bilgiler Times New Roman yazı tipiyle 9 punto, iki yana yaslı ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar sadece açıklama yapmak için kullanılmalıdır.

Kaynakça Düzeni: Kaynakça 11 punto ve 1,15 satır aralığıyla yazılacaktır. Kaynakçada asılı sistem (1,15 değer) kullanılacaktır. 

Kaynakça: APA formatına göre hazırlanacaktır.
Alıntı ve Göndermeler: Metin içinde üç satırı geçen alıntılar, alıntının tamamı soldan 1 cm içeride, tek satır aralıklı ve 10 punto olacak şekilde yazılmalıdır. Bu tip alıntılarda ilk satır girinti değeri 0 olmalıdır.

NOT: Makalelerdeki sıralama düzeni ve sayfa yapısı için dergi sayfasında bulunan Makale Şablonu kısmına bakınız.

KAYNAK GÖSTERME VE KAYNAKÇA HAZIRLAMA

Ocak 2022 sayısından tibaren dergimizde değerlendirmeye alınacak makalelerin APA-7 (2020) kurallarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Buna göre dergimizde makale hazırlanırken esas alınacak metin içi ve metin sonu kaynakça kuralları ve örnekleri aşağıda yer almaktadır. Aşağıda verilen şablonda yer almayan hususlar ve APA-7 ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.

(https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples)


KİTAPLAR

1. Tek Yazarlı Kitap

Kaynakçada Kural Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi.

Kaynakçada Örnek Gümüş, S. (2010). Modernizm ve Postmodernizm. (1. Baskı). Can Yayınları.

Metin İçinde Örnek (Gümüş, 2010: 45)

2. İki Yazarlı Kitap

Kaynakçada Kural Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi.

Kaynakçada Örnek Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2014). Sanat ve Kavram Terimleri Sözlüğü. (1. Baskı). Remzi Kitabevi.

Metin İçinde Örnek (Sözen, M. ve Tanyeli, U. 2014: 78)

3. İkiden Çok Yazarlı Kitap

Kaynakçada Kural Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi., Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. ve Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı Sayısı). Yayınevi.

Kaynakçada Örnek Göka, E. Topçuoğlu, A. ve Aktay, Y. (1996). Önce Söz Vardı. (1. Baskı). Vadi Yayınları.

Metin İçinde Örnek (Göka vd., 1996: 40)

4. Editörlü Kitapta Bölüm

Kaynakçada Kural Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitap bölümünün adı. Editörün adının baş harfi. Editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (Baskı sayısı, sayfa aralığı) içinde. Yayınevi.

Kaynakçada Örnek Tuğluk, A. (2021). Arketipçi eleştiri. U. Bingöl ve E. Yılmaz (Ed.), Edebiyat yazıları II – eleştiri kuramları ve metin tahlilleri (1. Baskı, s.111-129) içinde. DBY yayınları.

Metin İçinde Örnek (Tuğluk, 2021: 111)

5. Çeviri Kitap

Kaynakçada Kural Orijinal kitabın yazarının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). (Çevirmenin adının baş harfi. Çevirmenin soyadı, Çev.). Yayınevi. (Orijinal eserin yayın tarihi)

Kaynakçada Örnek Lyotard, F. (2013). Postmodern Durum. (4. Baskı). (İ. Birkan, Çev.). Bilgesu Yayınları.

Metin İçinde Örnek (Deny, 2013: 66)

MAKALELER

1. Süreli Yayınlarda Tek Yazarlı Makale

Kaynakçada Kural Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt (Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx

Kaynakçada Örnek Harmancı, A. (2019). Edebiyatımızda Ara Nesil. Medeniyet ve Toplum Dergisi, 3(2), 157-166. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912307

Metin İçinde Örnek (Harmancı, 2019: 159)

2. Süreli Yayınlarda İki Yazarlı Makale

Kaynakçada Kural Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt (Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx

Kaynakçada Örnek Kılınççeker, Ö. ve Gök, S. (2021). Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Türk ordusuna yapılan yardımlarda Türk Kızılayı’nın rolü (1940-1943). Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (11), 274-294. https://doi.org/10.32579/mecmua.849277

Metin İçinde Örnek (Kılınççeker ve Gök, 2021: 275)

3. Süreli Yayınlarda İkiden Çok Yazarlı Makale

Kaynakçada Kural Birinci yazarın soyadı, Adının baş harfi., İkinci yazarın soyadı, Adının baş harfi. ve Üçüncü yazarın soyadı, Adının baş harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Süreli Yayının Adı, Cilt (Süreli yayının sayısı), Sayfa aralığı. http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx

Kaynakçada Örnek Gönen M., Çelebi Öncü, E. ve Isıtan, S. (2004). İlköğretim 5. 6. 7. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, (164), 7-35.

Metin İçinde Örnek (Gönen vd., 2004: 30).

4. Gazetelerde Yayımlanan Makaleler

Kaynakçada Kural Yazarın soyadı, Yazarın Adının Baş Harfi. (Yıl, Ay Gün,). Makalenin başlığı. Gazetenin Adı.

Kaynakçada Örnek İrtem, S.B. (1943, Teşrinievvel 12). Tarihten Sahifeler. Akşam.

Metin İçinde Örnek (İrtem, 1943: 6)


BİLİMSEL TOPLANTI VE SEMPOZYUM

Kaynakçada Kural Katılımcının soyadı, Adının baş harfi. (Yıl, Gün, Ay). Sunumun başlığı. Konferans /Sempozyum adı, Konferans / Sempozyumun Gerçekleştiği Şehir, Ülke.

Kaynakçada Örnek Beyoğlu, S. (2006). I. Dünya Savaşı’nda ve Millî Mücadele Yıllarında Üsküdar (1915-1922). IV. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.

Metin İçinde Örnek (Beyoğlu, 2006: 284)


TEZLER

Kaynakçada Kural Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Tezin başlığı. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi / Yayımlanmamış doktora tezi]. Üniversitenin adı.

Kaynakçada Örnek Bulut, F. (2020). Bireysel ve toplumsal fayda açısından Ahmet Midhat Efendi'nin romanlarında pragmatizm. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dicle Üniversitesi.

Metin İçinde Örnek (Bulut, 2020: 145)


SÖZLÜK

Kaynakçada Kural Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Yayınevi.

Kaynakçada Örnek Karaağaç, G. (2013). Dil bilimi terimleri sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Metin İçinde Örnek (Karaağaç, 2013: 45)


ANSİKLOPEDİ

Kaynakçada Kural Yazarın soyadı, Yazarın adının

baş harfi. (Yıl). Madde adı. Ansiklopedinin Adı. (C., ss.). Yayınevi.

Kaynakçada Örnek Akün, Ö. F. (2006). Namık Kemal. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (C.32, ss.361-378). Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Metin İçinde Örnek (Akün, 2006: 364)


ARŞİV KAYNAKLARI

Kaynakçada Kural Arşiv Adı Kısaltması, Arşiv Adı. Defter Adı [Defter Kodu]. No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası. (varsa) Erişim Adresi

Kaynakçada Örnek BOA, Osmanlı Arşivi. Mühimme-i Asâkir Defterleri [A.DVNS.ASK.MHM.d]. No. 989, Gömlek No. 7. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

Metin İçinde Kural Defter Kodu, No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası

Metin İçinde Örnek (A.DVNS. ASK.MHM.d, No. 989, Gömlek No. 7).


YAZMA ESERLER

1.Müellifi Bilinmeyen Yazma Eserler

Kaynakçada Kural Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi

Kaynakçada Örnek Tefsîru suveri'l-Kur’ân. Ankara: Milli Kütüphane, Yazmalar, 363/2, 48a-72b. http://yazmalar.gov.tr /eser/tefs%C3%AEru-suveril-kuran/4084

Metin İçinde Kural (Yazma Eser Kısa Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası)

Metin İçinde Örnek (Tefsîru suveri'l-Kur’ân, Yazmalar, 363/2).

2. Müellifi Bilinen Yazma Eserler

Kaynakçada Kural Yazar Adı. Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi

Kaynakçada Örnek Meḥmed ibn Pīr ʿAlī Birgiwī. Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah. Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5, 1a-227b

Metin İçinde Kural (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası)

Metin İçinde Örnek (Birgiwī, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5)


TÜZEL YAZARLI ÇALIŞMALAR

Kaynakçada Kural Resmi Yayını Basan Kurumun Adı. (Yıl). Raporun adı (Yayın no.). Yayınevi. Resmi Yayını Basan Kurumun Adı. (Yıl). Raporun adı (Yayın no.). İnternet adresi

Kaynakçada Örnek Türkiye İstatistik Kurumu. (2019). İstatistiklerle çocuk (Yayın no. 4581). https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zu

Metin İçinde Kural İlk gönderme: (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2019: s.)

Metin İçinde Örnek İkinci ve sonraki göndermeler: (TÜİK, 2019: s.)


İNTERNET SAYFASI KAYNAKLARI

Kaynakçada Kural Yazar Soyadı, Adının baş harfi veya Grup adı. (Yıl).Çalışmanın başlığı. İnternet sitesinin adı. URL adresinden .... tarihinde alınmıştır.

Kaynakçada Örnek Pilav, S. (2013) Âkif Paşa. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS), http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1003 adresinden 12.04.2015 tarihinde alınmıştır.

Metin İçinde Örnek (Pilav, 2013)


DİĞER

1. Aynı Yazarın Farklı Yıllarda Yayımlanan Eserlerine Gönderme: (Arslan, 2007, s. 16; 2008, s. 28-44)

2. Aynı Gönderme Aynı Yazarın Aynı Yılda Yayımlanan İki Farklı Yayınına Yapılırsa: (Akıncı, 2011a, s. 24-31; 2011b, s. 3-20)

3. Aynı Gönderme Ayrı Yayınlara Yapılırsa: (Demir, 2010, s. 37-44; Güneş, 2012, s. 55)


DERGİMİZİN COPE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE İZLEDİĞİ ETİK POLİTİKASI

1. Yayın Etiği

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır. Dergimiz aşağıda belirtilen etik ilkelerine uymayı taahhüt eder.

2. Yayıncıların Etik Sorumlulukları

Yayıncı dergiyi yayımlamakla hiçbir maddi kâr amacı gütmemektedir.

Yayıncı, dergiye gönderilen yazılarla ilgili editörlerin bağımsız kararlar almalarını taahhüt eder.

Yayıncı, editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Dergimize gönderilen makalelerin fikir özgürlüğü ve mülkiyet hakları gibi hususlar saygındır. Yayıncılar dergide yayımlanmış her yazının fikri mülkiyet ve telif hakkını korur. Dergi yönetimi olası ihlallerde derginin ve yazarların haklarını savunur.

3. Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

3.1. Editörlerin Genel Görev ve Sorumlulukları

Editör, dergide yayımlanan yazıların derginin yayın politikasına, derginin amaç ve kapsamına uygunluğunu sağlamalıdır.

Editör, dergiye gönderilen yazılardaki kişisel verilen korunmasına özen göstermeli ve bu kişisel verileri, bireylerin açık rızası olmadan yayımlamamalıdır. Editör, dergiye gönderilen yazı ile ilgili tüm bilgilerin yayımlanana kadar gizli tutulmasını sağlamalıdır.

Editör, dergide yayımlanan yazılarla ilgili eleştirileri titizlikle dikkate almalı ve bu konuda yapıcı bir tutum sergilemelidir.

Editör, dergiye gönderilen yazılarla ilgili yazışma, dosya ve diğer kayıtları elektronik ortamda veya basılı olarak saklamalıdır.

Editör, derginin ve yayının kalite standartlarını yükseltmek için gerekli çalışmaları yapmalıdır.

Editör, akademik fikir çeşitliliğini ve bilimsel düşünce özgürlüğünü savunmalıdır. Aynı zamanda fikri mülkiyet hakları ile etik standartları gözeterek dergi işleyişini sürdürmelidir.

Editör, dergiye gelen yazıları, yazarlarının etnik köken, cinsiyet, tabiiyet, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirmelidir.

Editör, yayın politikası gereği tüm yayın süreçlerinde (yayında herhangi bir sebeple düzeltme, değiştirme ve açıklama gerektiren konularda) şeffaflık ilkesini ön planda tutmalıdır.

Editör, dergiye gönderilen yazılarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamalıdır. Editör, makalelerde kullanılan deneklerle ilgili etik kurul onayı veya deneysel araştırmalarla ilgili yasal izinlerin olmadığı durumlarda söz konusu makaleyi reddetmelidir.

Editör, kör ve çift hakemlik süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.

Yazılarla ilgili hakem atamasında sadece editör ve editör kurulu tam yetkiye sahip olup yazıların yayımlanması ile ilgili sonuç kararından da editör ve editörler kurulu sorumludur.

3.2. Editörlerin Dergi Sahibi ve Yayıncı ile İlişkileri

Editör ve yayıncı arasında editoryal bağımsızlık ilkesi bulunmalıdır.

Editör ile yayıncı arasındaki ilişki yazılı bir sözleşmeye dayanmalıdır.

Editörün dergideki yazılarla ilgili alacağı kararlar yayıncı ve dergi sahibinin müdahalesine açık olmayıp bağımsız olmalıdır.

3.3. Editörlerin Yayın Kurulu ile İlişkileri

Editör, yayın kurulu ile iletişim halinde olmalıdır.

Editör, yayın kurulunun dergiye katkı sağlayan ve dergi alanıyla uyumlu aktif üyelerden oluşmasını sağlamalıdır.

Editör yayın kurulunun değerlendirmelerinde nesnel ve tarafsız olmalarını sağlamalıdır.

3.4. Editörlerin, Editör Kurulu ile İlişkileri

Derginin editör kurulunda yer alan kişiler derginin gelişimine aktif olarak katkı sunmalıdır.

Editör, editör kurulunu alanlarıyla ilgili yazı ve çalışmalarla ilgili bilgilendirmelidir.

Editör, derginin yayın politikasını editör kurulunun da görüş ve önerilerini dikkate alarak şekillendirmelidir.

3.5. Editörlerin Yazarlarla İlişkileri

Editör, yazarların derginin yayın ve yazım ilkelerinin ve makale şablonunun güncel haline ulaşmalarını sağlamalıdır.

Editör, dergiye gönderilen yazılarda çok önemli bir sıkıntısı olmadığı sürece yazıları ön değerlendirme aşamasına almalıdır.

Editör, yazarlara, yazılarının tüm aşamaları ile ilgili doğru, açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Editör, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir. Olumlu yöndeki hakem önerilerinin reddi durumunda ret nedeni bilimsel, etik, yasal vb. normlar çerçevesinde değerlendirmelidir.

Editör, yazılara gelen eleştirilerle ilgili yazarlara cevap hakkı tanımalıdır.

Editör, hakemlerin istedikleri düzeltme önerilerini ivedilikle yazara iletmelidir.

3.6. Editörlerin Hakemlerle İlişkileri

Editör, dergiye gönderilen yazılar için çalışmanın alanına ve muhtevasına uygun hakemler belirlemelidir.

Editör, hakemlere yazıların değerlendirilmesi ile ilgili gerekli form ve dosyaları süresi içerisinde göndermelidir.

Editör, süresi içerisinde dönmeyen veya hakemlik etiğine uymayan hakemleri hakem havuzundan çıkarmalıdır.

Editör, yazarın yazı dosyalarında yaptıkları düzeltmeleri ivedilikle hakemlere iletmelidir.

Editör, yayın değerlendirme sürecinde hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

Editör, bilim etiğine uymayan ve kırıcı değerlendirmeleri yazara ulaşmadan engellemelidir.

Editör, derginin hakem havuzunu daima güncelleyip geniş bir yelpaze oluşturmalıdır.

Editör, yazıları farklı hakemlere gönderme konusunda çaba sarf etmelidir.

Editör, dergiye gelen yazıları aralarında çıkar çatışması-çıkar birliği olmayan hakemlere yönlendirmelidir.

Editör, hakemlerin yazıları tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

3.7. Editörlerin Okuyucularla İlişkileri

Editör; okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve bu geri bildirimler konusunda okuyucu, araştırmacı ve geri bildirimcilere sağlıklı geri bildirim vermekle yükümlüdür.

4. Hakemlerin Etik Sorumlulukları

4.1. Çift Kör Hakemlik

Hakemler, kör değerlendirme sürecine uygun olarak tarafsızlık ve gizlilik içerisinde hareket etmelidir.

4.2. Gizlilik

Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli tutulmalıdır. Çalışmalar başkalarına gösterilmemeli ve içerikleri tartışılmamalıdır. Gizlilik kuralı, hakemlik yapmayı reddeden kişileri de kapsamaktadır.

4.3. İvedilik

Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını 15 gün içinde editöre bildirmelidir. Hakem değerlendirme sürecini 15 gün içinde tamamlamalı ve yazarlar da sorumlu yazara bildirilen değişiklikleri 15 gün içinde tamamlamalıdır.

4.4. Kaynak Belirtme

Hakemler, atıf yapılmamış yayımlanmış yayın tespiti, yazar tarafından yapılan telif hakkı ihlali ve intihal durumlarının farkına varmaları durumunda konuyu dergi editörlüğüne iletmelidir.

4.5. Tarafsızlık

Hakemler, çalışmayı tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille değerlendirmelidir. Hakemler hakaret ve kişisel yorumlardan kaçınmalı, asgari nezaket kurallarına uygun değerlendirme yapmalıdır. Hakemler, ilgili makaleyi bilimsel ölçütleri göz önünde tutarak değerlendirmelidir.

4.6. Nezaket

Hakemler, ilmî olmayan veya hukukî sonuçları olabilecek mesnetsiz değerlendirmelerden kaçınmalıdır.

4.7. Uzmanlık

Hakemler, uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları kabul etmeli, uzmanlık alanı dışındaki çalışmaları reddetmelidir.

4.8. Çıkar Çatışması-Çıkar Birliği

Hakemler, değerlendirdiği çalışma ile ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği fark ederse hakemlik yapmayı reddederek bunu dergi editörlüğüne bildirmelidir.

5. Yazarların Etik Sorumlulukları

Yazar(lar), dergide yayımlanan çalışmanın her türlü yayın hakkının gönderdikleri dergiye ait olduğunu kabul eder. Yazar(lar) dergimize gönderdikleri yazılar için telif hakkı talep edemez.

Yazar(lar), dergiye gönderdikleri yazıları derginin yayın ve yazım kuralları ile makale şablonuna uygun olarak sisteme yüklemelidir.

Yazar(lar), dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makalenin daha önce herhangi bir yerde, herhangi bir dilde yayımlanmadığını, yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini, ya da yayımlanmak için değerlendirmeye alınmış olmadığını; eğer makalenin tümü ya da bir bölümü yayımlandı ise dergimizde yayımlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı devri formu ile birlikte dergi editörlüğüne gönderildiğini beyan ve taahhüt etmelidir.

Yazar(lar), aynı sayıda yayımlanmak üzere dergimize birden fazla yazı göndermemelidir.

Yazar(lar), makaleye yazar olarak katkı sunmayan kişilerin ismini yazar olarak eklememelidir.

Yazar(lar), dergiye gönderdikleri yazıların özgünlüğü temin etmelidir

Yazar(lar), dergimizde her türlü telifli materyal (tablo, şekil, katkı sunan alıntılar vb.) ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmelidir.

Yazar(lar); başka yazarlara, katkıda bulunanlara veya kaynaklara uygun bir şekilde atıf yapmalı ve ilgili kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.

Yazar(lar), dergimize gönderilen çalışma ile ilgili bilinmesi gereken ve çalışmanın bulgularını ya da bilimsel sonucunu potansiyel olarak etkileyebilecek varsa mali ilişkiyi ya da çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlarını bildirmeli; çalışmaya yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini yazılı olarak belirtmelidir.

Yazar(lar), dergiye gönderilen yazılar ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar ise bu niteliklerini belirtmelidir.

Yazar(lar), dergimizde yayımlanmış olan yazısında anlamlı bir bilimsel hata ya da uygunsuzluk tespit ettiğinde, yazısını geri çekme ya da yazıdaki hatayı düzeltme amacıyla hızlı bir şekilde editör ile temasa geçmelidir.

Yazar(lar), dergimize gönderilen çalışmaların, bilimsel araştırma ve yayın etiğine uygunluğunu sağlamalıdır. Bu konuda YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirtilen kurallara titizlikle riayet etmelidir.

Yazar(lar), dergi editörlüğünün, bir yazının ön kontrol, değerlendirme süreci ve düzenleme süreci devam ederken yazar(lar)dan makalenin etik durumuna ilişkin istediği ek belgeleri süresi içerisinde vermelidir.

Yazar(lar), değerlendirme süreci başlamış bir yayını ile ilgili sorumluluklarını değiştirmemelidir. (yazar ekleme/çıkarma, sıra değiştirme)

Yazar(lar), dergiye yayımlanmak üzere gönderdikleri yazılarda temel insan haklarına ve hayvan haklarına saygıyı esas tutmalıdır. Bu çerçevede makalelerde kullanılacak deneklere ilişkin etik kurul onayını mutlaka almalıdır.

Dergi yönetimi, editör ve editör kurulu dergimize yayımlanmak üzere makale gönderen yazarların, yukarıda belirtilen koşullara uymayı kabul ettiklerini var saymaktadır.

6. YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne Uygunluk

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8'deki "Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler" başlığında aşağıda verildiği gibidir. Yazarların aşağıda ayrıntıları verilen hususlardan ciddiyetle sakınmaları gerekir:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak.

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek.

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak.

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak.

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda sosbilder@igdir.edu.tr adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleler ve bu makalelerin süreç işletimi için yazarlardan herhangi bir ücret alınmamaktadır.