Sayı: 40

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

15. Akgöl’de (Sakarya) Fosil Polen Analizine Dayalı Paleovejetasyon Araştırmaları: İlk Bulgular

Araştırma Makalesi

16. Kırsallık Göstergeleri Bağlamında Türkiye İllerinin Kümelenmesi ve Devinimi