Özel Sayı

Cilt: 10 - Sayı: 3

Özel Sayı Yıl: 2019

2nd International Eurasian Mycology Congress (EMC’ 19)

Konferans Bildirisi

2. In vitro Antimicrobial Activity of Desarmillaria tabescens

Konferans Bildirisi

5. In vitro Antimicrobial Activity of Morchella esculenta and Trametes versicolor

XI. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi

Dergimize gönderilen eserler önce gramer yönünden değerlendirilir. Bu aşamadan sonra iki hakeme gönderilir. Gereksinim duyulursa üçüncü hakem tarafından değerlendirilir. Eserlerin yayımlanmasında yazım kurallarında belirtilen ölçütler kapsamında bilime ve okuyuculara katkı düzeyi değerlendirilerek karar verilir. Hakemlerin değerlendirmelerini en geç 30 gün içinde dergiye göndermeleri talep edilir. Hakem değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelere eser sahibinin cevapları editör tarafından incelenir ve eserin yayımlanıp yayımlanmayacağı konusunda karar verilir.

Uluslararası Hakemli Dergi

Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır 

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

13815