Cilt: 5 - Sayı: 2, 29.12.2020

Yıl: 2020

ARAŞTIRMA MAKALELERİ (TÜRKÇE )

ARAŞTIRMA MAKALELERİ (İNGİLİZCE)

KİTAP İNCELEMELERİ

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Oktay YİVLİ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 0000-0003-4129-1193
Filoloji, Karşılaştırmalı Edebiyat, Yeni Türk Edebiyatı, Dilbilimi
Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-1699-9395
Filoloji, Karşılaştırmalı Edebiyat, Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi Muazzez USLU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6546-738X
Çeviribilim
Uzman Senem GEZEROĞLU Milli Eğitim Bakanlığı
Filoloji, Yeni Türk Edebiyatı
Arş. Gör. Ahmet Duran ARSLAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 0000-0002-5131-2499
Filoloji
Dr. Öğr. Üyesi Gizem Ece GÖNÜL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 0000-0001-8329-6510
Filoloji, Yeni Türk Edebiyatı